Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Endo- och exogena processer

Skapad 2018-12-27 10:41 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Geografi

Matriser

Geo
Endo och exogena processer

Fråga 1
F
Fråga 1
E
Fråga 1
C
Fråga 1
A
Fråga 2
F
Fråga 2
E
Fråga 2
C
Fråga 2
A
1a
Förmåga att redogöra för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan.
-
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
-
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
1b
Förmåga att redogöra för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden.
-
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
-
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
1c
Kan använda geografiska begrepp, samt använder någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
-
Några geografiska begrepp + med viss säkerhet
Några geografiska begrepp + med viss säkerhet
Flera geografiska begrepp + med säkerhet
-
Några geografiska begrepp + med viss säkerhet
Några geografiska begrepp + med viss säkerhet
Flera geografiska begrepp + med säkerhet
2a
Kan redogöra för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter.
-
Översiktligt för enkla samband
Utförligt för samband
Utförligt och nyanserat för komplexa samband
-
Översiktligt för enkla samband
Utförligt för samband
Utförligt och nyanserat för komplexa samband
2b
Kan göra analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.
-
Enkel analys
Analys
Komplex analys
-
Enkel analys
Analys
Komplex analys
2c
Diskuterar hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling
-
Enkel analys
Utförligt
Utförligt och nyanserat
-
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
3
Förmåga att diskutera hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
-
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
-
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
4a
Kan beskriva grunderna i kartografi samt identifiera, besvara och presentera med hjälp av lämplig metod och lämplig teknik, geografiska frågor.
-
Översiktligt + med viss säkerhet + en enkel metod
Utförligt + med viss säkerhet + lämplig metod
Utförligt + med säkerhet + lämpliga metoder
-
Översiktligt + med viss säkerhet + en enkel metod
Utförligt + med viss säkerhet + lämplig metod
Utförligt + med säkerhet + lämpliga metoder
4b
Förmåga att använda det omgivande landskapet som informationskälla för geografisk data.
-
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
-
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
4c
Förmåga att samla in och bearbeta data samt värdera dem. Att dra slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupningar inom området. Att presentera sitt resultat på ett strukturerat sätt.
-
Med viss säkerhet + Med enkla omdömen - Med viss säkerhet
Med viss säkerhet + Med enkla omdömen Enkla slutsatser Med viss säkerhet
Med säkerhet + Med nyanserade omdömen Välgrundade slutsatser Med säkerhet
-
Med viss säkerhet + Med enkla omdömen - Med viss säkerhet
Med viss säkerhet + Med enkla omdömen Enkla slutsatser Med viss säkerhet
Med säkerhet + Med nyanserade omdömen Välgrundade slutsatser Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: