Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 Geometri

Skapad 2018-12-27 11:41 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Matematik - Geometri
Grundskola 9 Matematik
i kapitlet lär vi oss likformighet, Pythagoras Sats och kvadratrötter och deras användningar.

Innehåll

Innehåll

I det här området får du lära dig

 • Om symmetriska egenskaper hos objekt
 • Använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • Samband mellan längdskala, areaskala och volymskala
 • Genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • Undersöka giltigheten i och lösa problem med Pythagoras Sats
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Arbetssätt

 • Arbeta med uppgifterna i matematikboken Z i kapitel 3 geometri
 • Arbetsblad
 • Gemensamma uppgifter
 • Extra uppgifter
 • Aktiviteter
 • Diskussioner

Bedömning

 

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån du visar:

 • vid muntlig och skriftlig redovisning
 • i din förmåga att använda det matematiska språket både i tal och skrift
 • vid laborativa övningar på området
 • på skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitel 3 Geometri (skriftligt prov)

Problemlösning

E
Löser uppgift 2 och 4 på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier med viss användning till problemen. För att beskriva situationerna i uppgift 2 och 4 bidrar eleven till att formulera enkla matematiska modeller.
C
Löser uppgift 2, 4 och 5a på ett relativt välfungerande sätt genom att välja och använda strategier med förhållandevis god anpassning till problemen. För att beskriva situationerna i uppgift 2,4 och 5a formulerar eleven enkla matematiska modeller som kan användas efter någon bearbetning.
A
Löser uppgift 2 och 4 - 6 på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier med god anpassning till problemen. För att beskriva situationerna i uppgift 2 och 4 - 6 formulerar eleven enkla matematiska modeller som kan tillämpas utan bearbetning.
Begrepp
Visar grundläggande kunskaper om begreppen area och omkrets genom att genomföra de olika beräkningarna i uppgift 1 - 4.
Visar goda kunskaper om begreppen area och omkrets genom att genomföra de olika beräkningarna i uppgift 1 - 5a.
Visar mycket goda kunskaper om begreppen area och omkrets genom att genomföra de olika beräkningarna i uppgift 1 - 6.
Metod
Använder i huvudsak fungerande metoder för att beräkna arean och omkretsen med ett tillfredställande resultat i uppgift 1 eller 3.
Använder ändamålsenliga metod och får fram ett korrekt resultat vid beräkning av arean och omkretsen i uppgift 1,3 och 5a.
Använder en ändamålsenlig och effektiv metod och får fram ett korrekt resultat vid beräkning av arean och omkretsen i uppgift 1, 3 och 5.
Resonemang
Eleven motiverar till viss del sina val av tillvägagångssätt i någon av uppgift 2 eller 4 samt argumenterar för sina resultat på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven motiverar relativt väl sina val av tillvägagångssätt i uppgift 2, 4 och 5a samt argumenterar för sina resultat på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven motiverar väl sina val av tillvägagångssätt i uppgift 2,4-6 samt argumentera för sina resultat på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Resovisningen går i huvudsak att följa. Det matematiska språket är enkelt och till viss del anpassat till sammanhanget.
Resovisningen är tydlig och ändamålsenlig. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget.
Resovisningen är ändamålsenlig och effektiv och fokusera på det väsentliga i lösningarna. De matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: