👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans värld

Skapad 2018-12-27 12:21 i Långhundra förskola Knivsta
Förskola
Vi ser att flera av barnen visar intresse för sagor, både genom böcker, flano och berättelser. Vi vill utveckla detta och sprida det vidare till hela barngruppen. Under vårterminen jobbar vi med "Sagans värld" Vi kommer att arbeta med projektet i många olika former; böcker, sagoberättande, dramatisering, sagopåsar och sagolådor, rim och ramsor, biblioteksbesök, skapa egna sagor och mycket mer.

Innehåll

Planering för projektet "Sagans värld"

1. Mål område:

Frågeställning

Vad är en saga?

Syfte

Syftet med "Sagans värld" är att väcka barnens nyfikenhet, intresse och lust kring sagor och berättande och vi vill fokusera på att de ska få positiva upplevelser av sagor, böcker och berättande.

Barnens initiativ och intressen

Barnen får genom att besöka bibliotek göra egna val av vilka böcker som de vill ha. 

Förståelse

Barnen ska få insikt i att böcker förmedlar händelser, att det finns olika genrer, såsom fabler, dikter och historier och att fantasi kan ta en in i vilken fiktiv värld som helst. 

Förmågor

Barnen ska få träna på förmågor som att fantisera, skapa inre bilder, skapa egna sagor och ge uttryck för sin berättelser. De ska även få träna på att återberätta genom olika uttrycksmedel och föra sagor vidare på sitt eget kreativa sätt. 

Pedagogens förhållningssätt

Aktivt medsökande och i ständig dialog med barnen. Pedagogen ska visa på olika sätt att skapa och förmedla berättandet. 

2. Aktivitetsplan:

 • Besöka biblioteket
 • Skapa rum för att kunna möta böcker i lugn och ro

 

3. Utvärdering:

       Kontinuerligt

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016