👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2018-12-27 17:54 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 4 Svenska
Vi ska arbeta med beskrivande texter. Du kommer att lära dig hur man delar in texter i olika stycken, att använda rätt tempus och beskrivande ord och du ska skriva en egen faktatext om ett djur. Du kommer att lära dig vad följande ord betyder: klassifikation, förekomst, föda, kännetecken och livscykel. Du kommer också att använda dig av strukturen för beskrivande text i arbetet med Sveriges landskap.

Innehåll

Syfte - VARFÖR?

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättning att utveckla förmågan att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

VAD?

Under arbetsområdet ska eleverna:

 • lära sig syftet med beskrivande text.
 • lära sig hur man läser och skriver beskrivande texter och hur de kan delas in i olika stycken.
 • lära sig använda rätt tempus och sätta ut kommatecken vid uppräkningar.
 • tillsammans med klassen beskriva olika djur och landskap och organisera texterna utifrån lämpliga underrubriker.
 • på egen hand samla fakta, planera och skriva texter om djur och landskap
 • träna på att variera och bygga ut meningar
 • arbeta med styckeindelning
 • ge respons på andras beskrivande texter.
 • ta emot och använda respons från en klasskamrat och pedagog.

HUR?

Eleverna kommer att få undervisning om och i :

 • Läs- och skrivstrategier kring beskrivande texter.
 • Gemensamt arbete med modelltexter för att känna igen strukturen för beskrivande text.
 • Strategier för att strukturera faktainnehåll med hjälp av t.ex. tankekartor, tabeller, diagram och listor.
 • Hur man kan använda sig av stödord för att skriva beskrivande texter.
 • Strategier för att ge respons på andras texter.
 • Strategier för att bearbeta egen text utifrån respons.
 • Sambandsord som t.ex. även, också, för det första, är, tillhöra, en annan.
 • Ordförråd som t.ex. i synnerhet, såsom, exempelvis, vissa, de flesta, ofta.
 • Beskrivande verb, verb i presens, adjektiv och kommatering.  
 • Grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

BEDÖMNING

Eleven visar att hen kan genom att:

 • skriva beskrivande texter med ett begripligt innehåll.
 • skriva med en fungerande struktur, för beskrivande text. 
 • söka, organisera och använda fakta från olika källor.
 • använda ämnesspecifika ord i sina texter. (t.ex. däggdjur, odlingsmark)
 • använda språkliga drag som är typiska för beskrivande text.
 • bygga ut textens meningar  och innehåll utifrån respons från pedagog.
 • bearbeta textens stavning och språkriktighet utifrån respons från pedagog
 • använda sig av skiljetecken på rätt sätt.