👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck

Skapad 2018-12-27 23:00 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur kommer det sig att man man måste lägga sig ned för att hjälpa en nödställd som har hamnat i isvak? Vad är egentligen lufttryck och vad händer om man minskar eller ökar lufttrycket? Hur kommer det sig att vattentorn alltid är placerade på höga platser? Varför är en sten lättare i vatten än på land? Detta är en del av det som vi kommer att lära oss inom området tryck.

Innehåll

Kunskapsmål: detta ska du kunna efter när vi har jobbat med avsnittet "tryck".

  • Vad tryck är för något

  • Sambandet mellan tryck, kraft och area.
  • Hur man mäter tryck.
  • Tryck på fasta material.
  • Tryck i vatten.
  • Tryck i gaser.

Arbetssätt

  • Genomgångar
  • Arbeta i läroboken
  • Laborationer.
  • Filmer

Kunskaperna testas både vid lektionstillfällen och vid ett skriftligt prov.

Matriser

Fy
Vid provet i fysik får du möjlighet att visa att du kan:

Förnivå
L
M
H
Begrepp/kunskap
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara. Förmåga att ta till sig och använda kunskap om tryck.
Du har inte visat tillräckliga kunskaper om tryck
Du har grundläggande kunskaper om tryck och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativ god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Förmåga att resonera och använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfällig resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop. .
Ny aspekt
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik
Du kan inte beskriva ett genomförande av en laboration
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.