👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari Åk 2 VT-19

Skapad 2018-12-28 06:21 i Svanberga skola Norrtälje
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari 2A.
Grundskola 2 Matematik
Terminsplanering med utgång i matteboken Safari. Du kommer att få arbeta både inomhus och utomhus, laborativt med olika material, diskutera och räkna samt lösa problem både i grupp och enskilt.

Innehåll

Tidsperiod

 • VT-19, vecka 2-23.

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.
 • Du tränar din begreppsförmåga genom att lära dig nya matematiska begrepp och använda dom när du samtalar eller ställer frågor.
 • Du tränar din förmåga att hantera information genom att söka efter fakta, ställa frågor och med hjälp skilja mellan vad som är en fakta och en värdering.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Planeringen utgår från det internationella perspektivet som betyder att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden i landet och se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.

 • Planeringen utgår också från ett miljöperspektiv som betyder att utveckla ansvar för den miljö du kan påverka och att undervisningen belyser miljöfrågor och hur vi kan skapa hållbar utveckling.
 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan använda dig av ditt matematiska tänkande för att studera eller i vardagslivet samt att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

 • Du får möjlighet att välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 6 - Tal

 • att räkna 100 i taget till 500
 • att räkna 10 i taget upp till 500
 • talen upp till 500
 • hur tal är uppbyggda
 • om talet före och talet efter
 • att lägga till och minska med 100 och 10
 • om almanackan, dagarna och månaderna
 • att använda ordningstal

Kapitel 7 - Addition

 • att lägga till hundratal som 143+200
 • att lägga till tiotal som 43+20 och 143+20
 • att lägga ihop tal med tiotal och ental som 43+25
 • att lägga till tiotal och ental som 143+25
 • mer om att ta hjälp av mönster
 • om fem i och fem över på klockan
 • om sekunder

Kapitel 8 - Subtraktion

 • att minska med hundratal
 • att minska med tiotal
 • att minska med tiotal och ental, som 45-21 och 145-21
 • mer om att ta hjälp av mönster
 • att räkna ut skillnaden
 • att mäta vikt
 • om kilogram och hektogram

Kapitel 9 - Multiplikation

 • femmans tabell
 • tians tabell
 • att lösa textuppgifter med multiplikation
 • att välja rätt räknesätt
 • om temperatur och att mäta temperatur

Kapitel 10 - Upp till 1000

 • att räkna 100 i taget upp till 1000
 • att räkna 10 i taget upp till 1000
 • talen upp till 1000
 • att lägga till hundratal
 • att minska med hundratal

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i Safariboken.
 • räkna i stenciler.
 • delta i genomgångar.
 • delta i övningar och lekar.
 • diskutera och förklara hur du räknar och tänker.

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner och efter diagnoser.

     Summativ

 • Safariboken och stenciler.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Safari.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matte Safari Åk 2 VT-19 Kapitel 6

Kapitel 6

Tal •att räkna 100 i taget till 500 •att räkna 10 i taget upp till 500 •talen upp till 500 •hur tal är uppbyggda •om talet före och talet efter •att lägga till och minska med 100 och 10 •om almanackan, dagarna och månaderna •att använda ordningstal
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hundrahoppa
Hundrahoppa upp till 500.
När jag ska hundrahoppa tycker jag att det är svårt.
När jag ska hundrahoppa tycker jag att det är lätt.
När jag ska hundrahoppa tycker jag att det är väldigt lätt.
Tiohoppa
Tiohoppa mellan 300 och 400.
När jag ska tiohoppa mellan 300 och 400 tycker jag att det är svårt.
När jag ska tiohoppa mellan 300 och 400 tycker jag att det är lätt.
När jag ska tiohoppa mellan 300 och 400 tycker jag att det är väldigt lätt.
Talraden
Säga talen i ordning från 400 till 500.
När jag ska säga talen i ordning från 400 till 500 tycker jag att det är svårt.
När jag ska säga talen i ordning från 400 till 500 tycker jag att det är lätt.
När jag ska säga talen i ordning från 400 till 500 jag att det är väldigt lätt.
Talet efter
Veta vilket tal som kommer efter 379.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 379 tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 379 tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 379 tycker jag att det är väldigt lätt.
Talet före
Veta vilket tal som kommer före 300.
När jag ska veta vilket tal som kommer före 300 tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilket tal som kommer före 300 tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilket tal som kommer före 300 tycker jag att det är väldigt lätt.
Tals uppbyggnad
Veta hur talet 275 är uppbyggt.
När jag ska veta hur talet 275 är uppbyggt tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta hur talet 275 är uppbyggt tycker jag att det är lätt.
När jag ska berätta vilket tal som kommer efter tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna subtraktion
Räkna ut 442-100.
När jag ska räkna ut 442-100 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 442-100 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 442-100 tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna addition
Räkna ut 442+10.
När jag ska räkna ut 442+10 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 442+10 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 442+10 tycker jag att det är väldigt lätt.
Almanackan
Veta hur många dagar en viss månad har.
När jag ska veta hur många dagar en viss månad har tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta hur många dagar en viss månad har tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta hur många dagar en viss månad har tycker jag att det är väldigt lätt.
Almanackan
Säga hur många dagar det är på ett år.
När jag ska säga hur många dagar det är på ett år tycker jag att det är svårt.
När jag ska säga hur många dagar det är på ett år tycker jag att det är lätt.
När jag ska säga hur många dagar det är på ett år tycker jag att det är väldigt lätt.
Almanackan
Läsa och förstå en almanacka.
När jag ska läsa och förstå en almanacka tycker jag att det är svårt.
När jag ska läsa och förstå en almanacka tycker jag att det är lätt.
När jag ska säga hur många dagar det är på ett år tycker jag att det är väldigt lätt.
Almanackan
Skriva trettonde maj med siffror.
När jag ska skriva trettonde maj med siffror tycker jag att det är svårt.
När jag ska skriva trettonde maj med siffror tycker jag att det är lätt.
När jag ska skriva trettonde maj med siffror tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari Åk 2 VT-19 Kapitel 7

Kapitel 7

Addition •att lägga till hundratal som 143+200 •att lägga till tiotal som 43+20 och 143+20 •att lägga ihop tal med tiotal och ental som 43+25 •att lägga till tiotal och ental som 143+25 •mer om att ta hjälp av mönster •om fem i och fem över på klockan •om sekunder
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lägga till hundratal
Att lägga till hundratal, som till exempel 185+100.
När jag ska lägga till hundratal tycker jag att det är svårt.
När jag ska lägga till hundratal tycker jag att det är lätt.
När jag ska lägga till hundratal tycker jag att det är väldigt lätt.
Lägga till tiotal
Att lägga till tiotal, som till exempel 215+60.
När jag ska lägga till tiotal tycker jag att det är svårt.
När jag ska lägga till tiotal tycker jag att det är lätt.
När jag ska lägga till tiotal tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna med mönster
Räkna ut 65+23 och 265+23.
När jag ska räkna ut 65+23 och 265+23 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 65+23 och 265+23 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 65+23 och 265+23 tycker jag att det är väldigt lätt.
Addera tiotal
Addera tiotal med varandra, till exempel 70+40.
När jag ska addera tiotal med varandra tycker jag att det är svårt.
När jag ska addera tiotal med varandra tycker jag att det är lätt.
När jag ska addera tiotal med varandra tycker jag att det är väldigt lätt.
Textuppgift
Lösa en textuppgift med addition.
När jag ska lösa en textuppgift med addition tycker jag att det är svårt.
När jag ska lösa en textuppgift med addition tycker jag att det är lätt.
När jag ska lösa en textuppgift med addition tycker jag att det är väldigt lätt.
Klockan
Veta att klockan visar fem i två.
När jag ska veta att klockan visar fem i två tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta att klockan visar fem i två tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta att klockan visar fem i två tycker jag att det är väldigt lätt.
Klockan
Veta att klockan visar fem över två.
När jag ska veta att klockan visar fem över två tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta att klockan visar fem över två tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta att klockan visar fem över två tycker jag att det är väldigt lätt.
Klockan
Veta att klockan visar fem i halv tre.
När jag ska veta att klockan visar fem i halv tre tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta att klockan visar fem i halv tre tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta att klockan visar fem i halv tre tycker jag att det är väldigt lätt.
Klockan
Veta att klockan visar fem över halv tre.
När jag ska veta att klockan visar fem över halv tre tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta att klockan visar fem över halv tre tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta att klockan visar fem över halv tre tycker jag att det är väldigt lätt.
Klockan
Kunna se på en klocka med sekundvisare att det har gått tio sekunder.
När jag ska kunna se på en klocka med sekundvisare att det har gått tio sekunder tycker jag att det är svårt.
När jag ska kunna se på en klocka med sekundvisare att det har gått tio sekunder tycker jag att det är lätt.
När jag ska kunna se på en klocka med sekundvisare att det har gått tio sekunder tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari Åk 2 VT-19 Kapitel 8

Kapitel 8

Subtraktion •att minska med hundratal •att minska med tiotal •att minska med tiotal och ental, som 45-21 och 145-21 •mer om att ta hjälp av mönster •att räkna ut skillnaden •att mäta vikt •om kilogram och hektogram
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Minska med hundratal
Minska med hundratal, som 426-200.
När jag ska minska med hundratal som 426-200 tycker jag att det är svårt.
När jag ska minska med hundratal som 426-200 tycker jag att det är lätt.
När jag ska minska med hundratal som 426-200 tycker jag att det är väldigt lätt.
Minska med tiotal
Minska med tiotal, som 375-40.
När jag ska minska med tiotal som 375-40 tycker jag att det är svårt.
När jag ska minska med tiotal som 375-40 tycker jag att det är lätt.
När jag ska minska med tiotal som 375-40 tycker jag att det är väldigt lätt.
Subtraktion
Räkna ut 75-32.
När jag ska räkna ut 75-32 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 75-32 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 75-32 tycker jag att det är väldigt lätt.
Subtraktion
Räkna ut 269-43.
När jag ska räkna ut 269-43 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 269-43 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 269-43 tycker jag att det är väldigt lätt.
Subtraktion
Räkna ut 442-6.
När jag ska räkna ut 442-6 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 442-6 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 442-6 tycker jag att det är väldigt lätt.
Minska tiotal
Veta hur mycket 150-70 är.
När jag ska veta hur mycket 150-70 är tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta hur mycket 150-70 är tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta hur mycket 150-70 är tycker jag att det är väldigt lätt.
Textuppgift
Lösa en textuppgift med subtraktion.
När jag ska lösa en textuppgift med subtraktion tycker jag att det är svårt.
När jag ska lösa en textuppgift med subtraktion tycker jag att det är lätt.
När jag ska lösa en textuppgift med subtraktion tycker jag att det är väldigt lätt.
Vikt och uppskatta
Uppskatta vikt och 1 kg.
När jag ska veta om en cykel väger mer eller mindre än 1 kg tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta om en cykel väger mer eller mindre än 1 kg tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta om en cykel väger mer eller mindre än 1 kg tycker jag att det är väldigt lätt.
Vikt och uppskatta
Uppskatta vikt och 1 hg.
När jag ska veta något som väger ungefär 1 hg tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta något som väger ungefär 1 hg tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta något som väger ungefär 1 hg tycker jag att det är väldigt lätt.
Vikt och jämföra
Jämför kg och hg.
När jag ska veta om en chokladkaka väger 1 kg eller 1 hg tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta om en chokladkaka väger 1 kg eller 1 hg tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta om en chokladkaka väger 1 kg eller 1 hg tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari Åk 2 VT-19 Kapitel 9

Kapitel 9

Multiplikation •femmans tabell •tians tabell •att lösa textuppgifter med multiplikation •att välja rätt räknesätt •om temperatur och att mäta temperatur
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Femhoppa
Räkna 5 i taget upp till 50.
När jag ska femhoppa till 50 tycker jag att det är svårt.
När jag ska femhoppa till 50 tycker jag att det är lätt.
När jag ska femhoppa till 50 tycker jag att det är väldigt lätt.
Femmans tabell
Kunna femmans tabell.
När jag ska kunna femmans tabell tycker jag att det är svårt.
När jag ska kunna femmans tabell tycker jag att det är lätt.
När jag ska kunna femmans tabell tycker jag att det är väldigt lätt.
Tians tabell
Kunna tians tabell.
När jag ska kunna tians tabell tycker jag att det är svårt.
När jag ska kunna tians tabell tycker jag att det är lätt.
När jag ska kunna tians tabell tycker jag att det är väldigt lätt.
Textuppgifter
Lösa textuppgifter med multiplikation.
När jag ska lösa textuppgifter med multiplikation tycker jag att det är svårt.
När jag ska lösa textuppgifter med multiplikation tycker jag att det är lätt.
När jag ska lösa textuppgifter med multiplikation tycker jag att det är väldigt lätt.
Räknesätt
Veta vilket räknesätt jag ska använda.
När jag ska veta vilket räknesätt jag ska använda tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilket räknesätt jag ska använda tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilket räknesätt jag ska använda tycker jag att det är väldigt lätt.
Temperatur
Veta vad man kan mäta i grader.
När jag ska veta vad man kan mäta i grader tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vad man kan mäta i grader tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vad man kan mäta i grader tycker jag att det är väldigt lätt.
Temperatur
Veta vilka saker man mäter temperatur med.
När jag ska veta vilka saker man mäter temperatur med tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilka saker man mäter temperatur med tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilka saker man mäter temperatur med tycker jag att det är väldigt lätt.
Temperatur
Läsa av en termometer.
När jag ska läsa av en termometer tycker jag att det är svårt.
När jag ska läsa av en termometer tycker jag att det är lätt.
När jag ska läsa av en termometer tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari Åk 2 VT-19 Kapitel 10

Kapitel 10

Upp till 1000 •att räkna 100 i taget upp till 1000 •att räkna 10 i taget upp till 1000 •talen upp till 1000 •att lägga till hundratal •att minska med hundratal
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hundrahoppa
Räkna 100 i taget upp till 1000.
När jag ska hundrahoppa till 1000 tycker jag att det är svårt.
När jag ska hundrahoppa till 1000 tycker jag att det är lätt.
När jag ska hundrahoppa till 1000 tycker jag att det är väldigt lätt.
Tiohoppa
Räkna 10 i taget upp till 1000.
När jag ska tiohoppa till 1000 tycker jag att det är svårt.
När jag ska tiohoppa till 1000 tycker jag att det är lätt.
När jag ska tiohoppa till 1000 tycker jag att det är väldigt lätt.
Talraden
Räkna till 1000.
När jag ska räkna till 1000 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna till 1000 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna till 1000 tycker jag att det är väldigt lätt.
Addition med hundratal
Räkna ut 539+200.
När jag ska räkna ut 539+200 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 539+200 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 539+200 tycker jag att det är väldigt lätt.
Subtraktion med hundratal
Räkna ut 945-300.
När jag ska räkna ut 945-300 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 945-300 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 945-300 tycker jag att det är väldigt lätt.
Längd
Veta vilka saker jag kan mäta längd med.
När jag ska veta vilka saker jag kan mäta längd med tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilka saker jag kan mäta längd med tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilka saker jag kan mäta längd med tycker jag att det är väldigt lätt.
Volym
Rita något som rymmer mer än 1 liter.
När jag ska rita något som rymmer mer än 1 liter tycker jag att det är svårt.
När jag ska rita något som rymmer mer än 1 liter tycker jag att det är lätt.
När jag ska rita något som rymmer mer än 1 liter tycker jag att det är väldigt lätt.
Vikt
Välja rätt enhet, kg eller hg, när jag väger en sak.
När jag ska välja rätt enhet, kg eller hg, när jag väger en sak tycker jag att det är svårt.
När jag ska välja rätt enhet, kg eller hg, när jag väger en sak tycker jag att det är lätt.
När jag ska välja rätt enhet, kg eller hg, när jag väger en sak tycker jag att det är väldigt lätt.
Geometri
Titta på en bild av ett klossbygge och räkna ut hur många klossar som gått åt.
När jag ska titta på en bild av ett klossbygge och räkna ut hur många klossar som gått åt tycker jag att det är svårt.
När jag ska titta på en bild av ett klossbygge och räkna ut hur många klossar som gått åt tycker jag att det är lätt.
När jag ska titta på en bild av ett klossbygge och räkna ut hur många klossar som gått åt tycker jag att det är väldigt lätt.