Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK - Teknisk utveckling, lösningar för konstruktioner och informationsteknik

Skapad 2018-12-28 08:25 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Teknik
Teknik finns överallt där det finns människor. Här kommer du bland annat att få lära dig mer om teknisk utveckling, lösningar för informationsteknik, konstruktioner, form och funktion.

Innehåll

A.  MÅL OCH SYFTE

        Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.                                                                     (Skolverket Lgr 11)

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

      Här får du möjlighet att lära dig mer om:

 • sambandet mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.
 • fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik.
 • att olika material har olika egenskaper.
 • hur olika konstruktioner kan påverka hållfastheten.
 • att kunna se tekniska perspektiv på resursutnyttjande och miljö.
 • ord och begrepp vid olika tekniska lösningar.
 • bruksföremål i ett designperspektiv.
 • den tekniska processen vid framtagandet av nya idéer.
 • dokumention vid designprocessen.
 • hur viktigt det är att kunna visualisera en idé.
 • teknisk ritning, några baskunskaper.
 • hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar.
 • hur kulturella föreställningar om teknik påverkar vårt yrkesval och teknikanvändning.

C.  METOD FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • Föreläsningar
 • Individuella instruktioner
 • Diskussioner i mindre och större grupper
 • Övningar och konstruktioner i olika material
 • Pedagogiska filmer och litteraturstudier
 • Redovisningar för yngre elever

D.  VISA LÄRANDE

 • I samband med övningar, konstruktioner, diskussioner samt vid muntliga och skriftliga redovisningar finns möjlighet att visa lärprocessen.

Uppgifter

 • Form och funktion - designprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: