Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema f-klass

Skapad 2018-12-28 10:42 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
Under några veckor kommer vi att väva in teknik i vårt sagotema. Vi kommer b la använda oss utav Bee-bots där vi lär oss att programmera.

Innehåll

"Skapa din egen saga" är det vi kommer att arbeta med när vi jobbar och lär oss mer om programmering med hjälp av Bee-bots. Genom att scanna Qr-koder kommer vi få fram sånger, fakta, filmer m.m. Vi kommer att koda Bee-botsen till att t ex gå mellan olika rimord eller andra begrepp som hör ihop.

I svenskan läser vi sagor, skriver och har muntliga diskussioner kring sagorna. Vi lär oss början, mitten, slut och gör små analyser av det vi läst. Vi kommer att använda digitala verktyg när vi skriver egna sagor.

Sagorna kommer att dramatiseras och eventuellt visas upp för andra klasser på skolan.

I vår atélje kommer vi att ha skapande verksamhet. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: