Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska årskurs 7 - språkval - terminsplanering: vårterminen

Skapad 2018-12-28 12:51 i Rättviksskolan Rättvik
Vårterminen - lärobok Amigos dos
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Välkommen till vårterminen spanska årskurs 7! Här hittar du informationen om kursen samt översiktsplanering för vårterminen.

Innehåll

¡Hola y bienvenidos!

Hej och välkommen till vårterminen spanska årskurs 7! pastedGraphic.png

 

Under vårterminen kommer du att lära dig nya moment. Målet är att du kommer att få en bra grund i språket.

 

Du utvecklar din förmåga att kommunicera (=tala/samtala) i tal och skrift. Viktiga moment är att använda strategier för att förstå språket och att göra dig förstådd. Vi kommer att prata om livsvillkor, samhällsfrågor och några kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Det är viktigt att du känner att du lär dig något nytt varje vecka. Det ställer höga krav på din lärare, som måste förbereda bra lektioner, men också på dig som elev. För att lyckas måste du nyttja all din lektionstid till inlärning! Hemma behöver du repetera lite och ta upp det som vi har arbetat med på lektionen. Öva hemma under veckan ca. 2 - 3 gånger 15 minuter.

 

Lärobok: Amigos dos. Till boken Amigos dos finns en gratis webb där du kan lyssna på texter, öva glosor och göra övningar: https://webbapp.liber.se/amigos-dos/

 

Vi kommer att arbeta med följande kapitel: 

 

Kapitel 5 - ¿Puedo hablar con Carla?

- du övar på att tala i telefon och tränar några frågeord

- du repeterar siffror 0 - 100

 

Kapitel 13 - ¿A qué hora desayunas?

- du tränar på ord för måltider och maträtter

- du övar berätta vad du gärna äter till frukost, lunch och middag

- du repeterar klockan

 

Kapitel 6 - En la cafetería Santa María

- du tränar på ord för mat och dryck

- du övar beställa och betala på ett café 

- du repeterar frukt och grönsaker 

 

 

Kapitel 12 - Estoy resfriado y ¡enamorado! 

- du övar använda verb estar i olika fraser

- du repeterar veckodagar

 

 

Kapitel 7 - ¿Dónde está la peli?

- du tränar på prepositioner (lägesord) - Habla-ya-Las-preposiciones

- du övar på ord för godis och snacks

- du lär dig berätta om ditt hus (rum) och ditt rum (möbler) Habla-ya-La-casa-y-los-muebles

 

 

 

 

España - text från Amigos uno

- du övar några enkla fraser om Spanien

 

 

Kapitel 11 - Estoy de vacaciones

- du övar på ord för semester och väder

- du skriver ett mail från semester

 

 

Kapitel 15 - Quiero una chaqueta

- du tränar på att handla kläder

 

 

Läxa: Du får varje vecka en veckoläxa! Syftet med läxan är att du övar språket vid flera tillfällen under veckan. Om du missar lektionen, finns läxan att hämta i Unikum i Lärlogg. 

 

Läxförhör och prov: Efter varje avslutat arbetsområde kommer du att redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt.

 

Betyg: Du kommer att få terminsbetyg i spanska. 

 

Läraren: Henrieta Vedberg, E-post: henrieta.vedberg@rattvik.se

 

¡Buena suerte! Lycka till!

 

 

Vi börjar vårterminen med en sång 

Uppgifter

 • Sp - Mi casa - Berätta om ditt boende

 • Sp - Mi casa - Berätta om ditt boende

 • Sp - Kapitel 13 och 6 Matvanor, På kafé/På restaurangen

 • Sp - Kapitel 13 och 6 Matvanor, På kafé/På restaurangen

 • Sp - Hörförståelse - Diagnos v. 10

 • Sp - berätta om Spanien

 • Sp - skriva e-mail från semester

 • Sp - skriva e-mail från semester

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk M2

Kunskapskrav Moderna språk M2

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Lyssna/Läsa - receptiva förmågor
Eleven kan förstå
det mest väsentliga av innehållet.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Förstå och visa
Eleven visar sin förståelse genom att
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt
med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala/Skriva - produktiva förmågor
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättra sin egen produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion (Samtala)
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion
Eleven kan välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven kommenterar
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: