Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1-3

Skapad 2018-12-28 13:30 i Capellaskolan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med

 • Vardagliga tekniska föremål.
 • Konstruktioner.
 • Hur teknik har förändrats över tid.
 • Hur teknik har härmat naturen.
 • Begrepp och ord inom teknik, exempelvis mekanismer och hävstänger.
 • Programmering - att styra föremål.
 • Elektricitet.

Så här ska jag arbeta

 • Du kommer att få undersöka vardagliga tekniska föremål.
 • Du gör enkla skisser, bilder, fysiska modeller och texter över en egen konstruktion.
 • Tillsammans med dina kamrater bygger ni olika former av konstruktioner.
 • Du studerar ett tekniskt föremål, som du sedan beskriver och förklara hur den fungerar för kamraterna i klassen.
 • I klassen ska vi undersöka hur teknik har förändrats över tid.
 • Du utvecklar förmågan att använda begrepp och ord inom teknik, exempelvis mekanismer och hävstänger.
 • Du utvecklar förmågan att styra olika föremål med programmering.

Det här ska jag kunna

 • Berätta vad ett tekniskt föremål är.
 • Undersöka och beskriva tekniska föremål.
 • Göra en egen konstruktion.
 • Känna till olika transportsätt.
 • Berätta hur teknik har förändrats över tid.
 • Berätta hur människan har härmat naturen.
 • Använda begrepp och ord inom tekniken.
 • Styra ett föremål genom programmering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Matris i Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar

Datorn och dess användningsområde
 • Tk  1-3
Du känner till hur en dator fungerar och kan benämna några av de vanligaste delarna på datorn.
Du känner till några vanliga föremål som styrs av en dator.
Du vet hur man sparar dokument på en dator.
Enkla mekanismer
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du känner till en del vanliga enkla mekanismer.
Du kan identifiera enkla mekanismer och förstå hur dessa fungerar, t ex på en lekplats.
Du kan förklara hur enkla mekanismer fungerar.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.
Programmering
 • Tk  1-3
Du kan följa muntliga, tydliga, stegvisa instruktioner. Du kan ge exempel på några föremål i vardagen som är programmerade-
Du kan använda symboler för att konstruera stegvisa instruktioner.
Du kan styra föremål med programmering.
Enkla mekanismer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp följa instruktioner och skapa enkla mekanismer.
Du kan själv följa instruktioner och skapa enkla mekanismer.
Du kan komma med förslag på hur modeller kan skapas där enkla mekanismer används.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: