👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v 2-8 8f

Skapad 2018-12-28 20:06 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vårterminens tema är ”att vara ung”. Temat återkommer mer eller mindre tydligt i de texter ni ska läsa och skriva.

Innehåll

Fram till sportlovet ska vi bl.a läsa en gemensam bok, träna språkriktighet samt  skriva debattartikel. Vi börjar terminen med att  göra en läsförståelsetest. Nedan ser du ungefär vad vi gör de olika veckorna och vad som kommer att bedömas. Med reservation för ev ändringar!

v

 

Lektionsinnehåll

Bedömning

2

fr

intro, terminsplanering, utdelning gemensam bok,

 

3

läsprov

lf och tolka, 

 

on

läsprov

lf och tolka, 

 

fr

lästid, enskilda reflektioner,

 

4

elevens val

 

 

on

språkriktighet

 

 

fr

lästid, enskilda reflektioner,

 

5

lästid, debattartikel genomgång genren

 

 

on

språkriktighet

 

 

fr

lästid, reflektera skriftligt,

tolka

6

debattartikel genren, börja skriva

 

 

on

språkriktighet

 

 

fr

lästid, reflektera skriftligt

tolka

7

lästid, debattartikel skriva,- inlämning

skriva olika texter 

 

on

Läsförståelse - feedback

 

 

fr

lästid, reflektera skriftligt

tolka

8

Lästid forts läsförståelsefeedback

 

 

on

förbereda bokredovisning

 

 

fr

bokredovisning - sitting drama

tolka litteratur presentera, 

Uppgifter

 • Anna d’Ark

 • Läsförståelse

 • Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Anna d’Ark

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka litteratur
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till vis del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse
Tolka
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, toka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, toka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, toka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Sv
Debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva - aspekt 1 - genren
Du kan skriva en debattartikel med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Du kan skriva en debattartikel med i relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Du kan skriva en debattartikel med väl fungerande anpassning till texttyp.
Skriva - aspekt 2 - språket
Din text har viss språklig variation och enkel textbindning
Din text har relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Din text har god språklig variation oh välutvecklad textbindning
Skriva - aspekt 3 - språkriktighet
Din text är i huvudsak anpassad till språkliga normer och strukturer
Din text är relativt väl anpassad till språkliga normer och strukturer
Din text är väl anpassad till språkliga normer och strukturer