Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2018-12-31 08:31 i Diseröds skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi finns överallt runtomkring oss. Men, vad är kemi egentligen? Vad är vatten? Vad är atomer och molekyler för något? Vad består luft av? Kan luft vara flytande? Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Hur kan läsk fräta på tänderna? Har vi verkligen frätande ämnen hemma i vårt kök eller badrum? Vad ska man tänka på när man genomför en laboration/ett experiment? De här frågorna och många fler kommer du att få svar på under kemilektionerna framöver. Spännande, eller hur?

Innehåll

Det här kommer du lära dig:

 • Att beskriva, jämföra och ge exempel på några vanliga atomer, molekyler och kemiska föreningar, t.ex. vatten, syre, kol och koldioxid.
 •  Att beskriva några vanliga ämnens egenskaper, olika former och fasövergångar.
 • Att förklara och ge exempel på några lösningar och blandningar.
 • Att förklara och ge exempel på några syror och baser.
 • Att känna igen hur våra vanligaste farosymboler ser ut (och var man kan hitta dem i ett hem).

 

Begrepp:

Kemi, atom, grundämne, molekyl, kemisk förening, avdunstning, kondensering, gasform, fast form, flytande form, frysa, smälta, kretslopp, kemisk reaktion, lösningar, blandningar, legeringar, syror, baser, neutralt ämne, pH, explosivt, brandfarligt, hälsoskadligt/irriterande, frätande, giftigt, förbränning, återvinning,  försurning och vattenrening,

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har genomgångar/diskussioner.
 • Vi läser i läroboken  och diskuterar.
 • Vi arbetar med olika typer av uppgifter kopplade till det vi läst och diskuterat. Ibland använder vi datorn/Ipaden som hjälpmedel.
 • Vi tittar på filmer.
 • Vi gör flera laborationer.

 

Så här kommer du redovisa det du lärt dig:

 • Du visar vad du kan under lektionerna när du arbetar med olika uppgifter.
 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under gemensamma genomgångar, diskussioner och laborationer.
 • Du visar dina kunskaper när du har redovisningar.
 • Du visar att du kan dokumentera- din labb-bok.
 • Du visar att du kan på läxförhör/enklare test.

Matriser

Ke
Kemi och miljö

------->
------->
------->
Begrepp
Kemiordlistan: Atom, molekyl, kemisk förening och grundämne
 • Ke  4-6
Jag vet att allt är uppbyggt av atomer. Jag vet att atomerna kan sättas ihop på olika sätt och bilda olika ämnen, t.ex. vatten. Jag kan rita och namnge ett par exempel på atomer. Jag kan även rita något ämne där atomer sitter ihop.
Jag vet att allt är uppbyggt av atomer. Jag vet att atomerna kan sättas ihop på olika sätt i molekyler. Jag kan rita och namnge ett par exempel på atomer, och ett par exempel på molekyler. Jag kan beskriva och förklara skillnaden mellan atomer och molekyler. Jag vet att atomerna i en molekyl ibland är blandade och ibland är likadana.
Jag vet att allt är uppbyggt av atomer. Jag vet att atomerna kan sättas ihop på olika sätt i molekyler. Jag kan rita och namnge flera exempel på atomer, molekyler, kemiska föreningar och grundämnen. Jag kan, på ett tydligt sätt, beskriva och förklara skillnaden mellan atomer, grundämnen, molekyler och kemiska föreningar.
Ämnens egenskaper
Ämnens egenskaper, olika faser och fasövergångar,
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Jag kan namnge vattnets olika faser. Jag kan enkelt beskriva vad som menas med några av begreppen avdunstning, kondensering, smältning och stelning, samt ange vid vilken temperatur de olika övergångarna sker för vatten.
Jag kan namnge vattnets olika faser. Jag kan på ett tydligt sätt beskriva vad som menas med avdunstning, kondensering, smältning och stelning, samt ange vid vilken temperatur de olika övergångarna sker för vatten. Jag kan beskriva vad som händer med molekylernas rörelser i de olika fasövergångarna.
Jag kan namnge vattnets olika faser. Jag kan beskriva vad som menas med avdunstning, kondensering, smältning och stelning, samt ange vid vilken temperatur de olika övergångarna sker för vatten och för något/några andra ämnen. Jag kan beskriva vad som händer med molekylernas rörelser i de olika fasövergångarna.
Lösningar och blandningar
 • Ke  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt förklara eller ge exempel på lösningar och blandningar.
Jag kan på ett tydligt sätt förklara skillnaden mellan en lösning och blandning. Till mina förklaringar använder jag minst ett exempel på en lösning och ett exempel på en blandning.
Jag kan på ett tydligt sätt förklara skillnaden mellan en lösning och blandning. Till mina förklaringar använder jag ett par olika exempel på både lösningar och blandningar. Jag kan även tydligt förklara och ge exempel på legeringar.
Syror och baser
 • Ke  4-6
Jag vet att det finns syror, baser och neutrala ämnen. Jag vet att man mäter surheten med hjälp av en pH-skala. Jag kan säga ett exempel på en syra och ett exempel på en bas.
Jag vet att det finns syror, baser och neutrala ämnen. Jag vet att man mäter surheten med hjälp av en pH-skala. Jag kan säga två exempel på syror och två exempel på baser, och jag anger på ett ungefär vilket pH mina syror och baser har. Jag berättar om ett par egenskaper som syror har gemensamt, eller så berättar jag om vad baser har gemensamt.
Jag vet att det finns syror, baser och neutrala ämnen. Jag vet att man mäter surheten med hjälp av en pH-skala. Jag anger flera exempel på syror och baser, och berättar om vad de ämnena har för pH-värden. Jag berätta om ett par egenskaper som syror har gemensamt och jag berättar om vad baser har gemensamt.
Farosymboler
 • Ke  4-6
Jag känner till fyra av våra vanligaste farosymboler. Jag kan ge ett par exempel på varor i hemmet som är märkta med någon farosymbol.
Jag känner till sex av våra vanligaste farosymboler. Jag kan ge exempel på någon vara som de olika farosymbolerna kan sitta på (ett exempel till varje farosymbol).
Jag känner till åtta av våra vanligaste farosymboler. Jag kan ge exempel på någon vara som de olika farosymbolerna kan sitta på (ett exempel till varje farosymbol).
Laborationer
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Jag kan genomföra enkla undersökningar enligt givna planeringar. Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild. Min dokumentation innehåller genomförande och resultat.
Jag kan genomföra enkla undersökningar enligt givna planeringar. Jag gör utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild. Mina dokumentationer innehåller genomförande, resultat och en enklare slutsats.
Jag kan genomföra enkla undersökningar enligt givna planeringar. Jag gör välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild. Mina dokumentationer innehåller både genomförande, resultat och en tydlig och välutvecklad slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: