Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder

Skapad 2018-12-31 10:00 i Tanumskolan F-6 Tanum
Konstens grunder: färglära, linjer, former.
Grundskola 4 – 6 Bild
Med hjälp av våra tre primärfärger rött, gult och blått kan vi skapa alla andra färger! Du ska få lära dig hur vi med hjälp av dessa färger kan blanda andra färger och hur vi kan skapa nyanser av dessa. Du kommer att få lära dig om sekundärfärger och komplementfärger. Du kommer att få träna dig i att blanda färger och arbeta med färgcirkeln. Vi kommer också att titta på olika typer av linjer och hur man bygger en bild med hjälp av linjer och former. Vi kommer att arbeta med bildanalys för att träna oss i att se och samtala om hur olika bilder är uppbyggda vad gäller färg, linjer, former. Vi kommer också att träna oss på att sätta ord på de tankar, frågor och känslor som uppstår i mötet med bilden. Vi kommer även att studera närmiljön inne och ute för att träna upp vår förmåga att få syn på olika färger, linjer och former. Detta kommer vi sedan att omsätta i eget bildskapande. I ditt eget bildskapande kommer du att få träna på olika tekniker och under arbetets gång träna dig på att reflektera kring din arbetsprocess och slutprodukt.

Innehåll

Mål, du ska utveckla kunskaper om:

- färglära: färgcirkeln, primärfärger, sekundärfärger, komplementfärger, nyanser

- olika slags linjer och hur man kan använda dessa för att bygga upp en bild

- skillnaden mellan form och figur

- att kombinera olika linjer och former i en komposition

- bildanalys

Undervisning

- gemensamma genomgångar

- synliggörande samtal under arbetsprocessen

- vi arbetar med olika tekniker, material och redskap vid bildskapandet

- vi tränar bildanalys

- vi tränar på ord och begrepp som hör till arbetsområdet

- observationer i närmiljön där vi tränar vårt seende

- tittar på film 

- ser dansföreställningen Tartuffe och utgår ifrån färg, rörelse och linjer i denna i vårt bildskapande

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper och förmågor genom att:

- prova de olika tekniker och redskap som vi arbetar med

- utföra de olika bilduppgifter som kopplas till området

- i samtal använda de ord och begrepp som introducerats

- i reflekterande samtal prata om din arbetsprocess

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: