Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för åk 5, arbetsområde Tid, tabeller och diagram

Skapad 2019-01-01 08:07 i Parkskolan Norrtälje
Planering för kapitel 3, Tid, tabeller och diagram, i matematikboken Beta.
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet får du lära dig mer om hur man konstruerar och läser av diagram. Du får också lära dig vad statistik är och hur man kan använda sig av det. Vi repeterar hur man läser av och räknar med tid.

Innehåll

Tid, tabeller och diagram

1. Tid, tabeller och diagram

- läsa av och ange tid

- samband mellan olika enheter för tid

- utföra beräkningar med tid

- avläsa och tolka information i tabeller och diagram

- hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med varierande uppgifter i matematikboken Beta, både individuellt och i grupp. Du kommer att få delta i diskussioner och genomgångar. Utöver arbetet i boken kommer du även att få arbeta med andra uppgifter som berör arbetsområdet.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna och på vilket sätt du deltar i diskussioner och genomgångar. Vid avslutat arbetsområdet får du göra en diagnos där du visar vad du lärt dig. Utifrån den får du sedan förstärka de områden du behöver.

6. Kunskapskrav

- Du skall kunna läsa av och ange tid, både analogt och digitalt.

- Du skall känna till samband mellan olika enheter för tid.

- Du skall kunna utföra beräkningar med tid.

- Du skall kunna avläsa och tolka information i tabeller och diagram.

- Du skall kunna konstruera diagram och tabeller.

- Du vet hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar.

7. Matris

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik för åk 5, arbetsområde Tid, tabeller och diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang och kommunikation
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du har löst olika uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om t ex rimlinghet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Begrepp
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Metod
Du visar att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med anpassnig till sammanhanget.
Problemlösning
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: