Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik för åk 4, arbetsområde Meteorologi

Skapad 2019-01-01 09:11 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Fysik
I det här arbetsområdet får du lära dig om väder och klimat. Vi tar bland annat reda på hur det bildas åska, storm och snö.

Innehåll

Meteorologi

1. Meteorologi

- olika väderfenomen

- väderobservationer

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syften

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på genomgångar, föreläsningar och se på filmer som berör ämnet, samt delta i diskussioner, både i grupp och helklass. Du kommer att få göra laboartioner och träna på att skriva labbrapport.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete på lektionerna, både dit deltagande i diskussioner och genomgångar och i det laborativa arbetet. Arbetsområdet avslutas med att du får visa vad du kan genom att du får göra en skriftlig kunskapskontroll.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till hur enkla väderfenomen uppstår, t ex åska, regn och snö.

- Du skall ha gjort enkla väderobservationer och mätningar.

- Du övar vidare på hur man skriver en korrekt labbrapport.

7. Matris

Se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik för åk 4, arbetsområde Meteorologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska och motivera
Du kan motivera varför olika väderfenomen uppstår med viss användning av fysikens begrepp.
Du kan motivera varför olika väderfenomen uppstår med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du kan motivera varför olika väderfenomen uppstår med god användning av fysiens begrepp.
Beskriva och förklara
Du använder dig till viss del av fysikens begrepp när du beskriver hur olika väderfenomen uppstår.
Du beskriver hur olika väderfenomen uppstår med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du beskriver hur olika väderfenomen uppstår med god användning av fysikens begrepp.
Undersök
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt ifrån. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: