👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 19 Konsumtion och ekonomi

Skapad 2019-01-01 11:13 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Planering för arbetet Konsumtion och ekonomi
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med hemmets ekonomi, vad du som konsument behöver känna till och hur vi påverkas av bland annat reklam och andra erbjudanden.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska du utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.

Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska du få förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Målet med arbetsområdet är att...

du ska träna och visa din förmågor

procedurförmåga

 • kunna söka efter och samla information du vill ha,

begreppsliga förmåga

 • förstå vad begrepp och ord betyder,
 • kunna använda begrepp och ord i olika tillfällen,

kommunikativa förmåga

 • samtala, resonera och diskutera med varandra,
 • kunna berätta vad man tycker så andra förstår, 

analysförmåga

 • kan förklara och visa hur saker hänger ihop,
 • jämför saker, hur de är lika och olika varandra,

metakognitiva förmåga

 • fundera över om informationen är viktig eller ej,

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • titta på informationsfilmer,
 • läsa i läroboken,
 • diskutera i olika grupper,

Detta kommer att bedömas...

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ.

Eleven kan beskriva och föra resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
VT19 åk 8 Matris till Konsumtion och ekonomi

Förnivå
E
C
A
Förståelse och sammanhang
 • Hkk  E 9
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Begrepp och kunskaper
 • Hkk  E 9
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.