👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht18 Geografi - Karta och glob

Skapad 2019-01-01 11:38 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde där du utvecklar dina geografiska referensramar och rumsliga uppfattning.
Grundskola 7 Geografi
Ett arbetsområde där du utvecklar dina geografiska referensramar och rumsliga uppfattning. Var finns olika världsdelar, regioner, länder, städer, vatten, öar, berg och öknar på jorden? Hur orienterar du dig med hjälp av väderstreck, kartor och positionssystem på jorden?

Innehåll

Kartan och globen

Ett arbetsområde där du utvecklar dina geografiska referensramar och rumsliga uppfattning.

Var finns olika världsdelar, regioner, länder, städer, vatten, öar, berg och öknar på jorden?

Hur orienterar du dig med hjälp av väderstreck, kartor och positionssystem på jorden?

 

Vad är syftet med detta arbetsområde i geografi?

-         Att göra geografiska rumsliga analyser av omvärlden med hjälp av kartor, digitala verktyg och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

Vilka delar av det centrala innehållet för 7-9, arbetar vi med?

-          Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

-          Namn och läge på världsdelarna, viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

-          Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Tematiska och topografiska kartors utseende och användningsområden.

-          Med hjälp av kartor, digitala geografiska informationssystem och geografiska verktyg såsom glober, kunna samla in, bearbeta och presentera geografiska data.

 

 


Förmåga


Kunskapskrav kopplat till bedömning 

Konkretiserat i detta arbetsområde

Kommunikation

 

Förstå och använda geografiska centrala ord och begrepp när du talar, lyssnar, läser och skriver inom ämnet.

Centrala ord och begrepp får du i en lista i classroom

Faktakunskaper

Kunskaper om jordens namngeografi beträffande lägen och storleksrelationer.

 

Kunna namnen på de platser som finns i classroom.

Du kommer också att ges tillfälle att utmana dig själv, ytterligare, med hjälp av

https://online.seterra.com/sv

 

https://www.webbmagistern.se

https://teacher-content.com/se/index.php

https://www.elevspel.se/amnen/geografi/

 

 

Använda (ämnesspecifika)

geografiska verktyg och modeller

Kunna undersöka omvärlden med hjälp av texter, kartor, glober, digitala verktyg och metoder.

För att kunna söka svar till dessa frågor:

 

Hur projiceras globen på en karta?

 

Vilka tänkta linjer finns på karta och glob?

 

Vad innebär jordaxelns lutning och tänkta linjer?

 

Hur avläser man tidszoner?

 

Hur skapas ebb och flod?

 

Vad består gradnätet av?

 

Hur avläser man gradnätet?

 

Hur arbetar man med GIS?

http://mapmaker.nationalgeographic.org/

 

Vad kan man se på google earth?

https://www.google.com/intl/sv/earth/

 

Hur avläser jag en karta med hjälp av färger, symboler och skala?

 

Vad visar en topografisk karta?

 

Vad visar en tematisk karta?

 

 

 

 

Arbetsmaterial:

Texter i geografiboken, kartböcker, jordglober, google earth, GIS-program, filmer och häfte med namngeografi.

Begreppslista och underlag för namngeografi med centrala ord och begrepp inom arbetsområdet hittar du i classroom.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha vissa gemensamma faktagenomgångar samt enskilda- och gruppvisa övningar och undersökningar med hjälp av ovanstående böcker, kartor och digitala redskap.

Bedömningsunderlag:

Aspekt 1 och 3: Din arbetsprocess och resultat av en undersökande uppgift utifrån kartor, glob och digitala verktyg tisdag vecka 3.

Aspekt 2: Test på namngeografi fredag v 3.

Matriser

Ge
Ht -17 Bedömningsmatris Geografi - Kartan och globen

F
E
C
A
Aspekt 1 Centrala ord och begrepp
Du kan förstå och använda centrala ord och begrepp, när du talar, lyssnar, läser och skriver inom ämnet.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 2 Namn och lägen
Du har namngeografiska kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Aspekt 3 Använda och undersöka
Du kan utföra undersökningar med hjälp av geografiska verktyg.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.