Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listen up!

Skapad 2019-01-01 13:50 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 Engelska
Under detta tema från vecka 3-7 kommer vi att fokusera på att lyssna till talad engelska. Vi kommer att följa Max i Max's movie i tio avsnitt.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  
 • Eleven ska ges möjligheter att kommunicera på engelska i tal och skrift

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen   

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,   

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Filmer för barn och unga. 
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Vi kommer att se på serien Max's movie i 10 avsnitt. 
 • Vi kommer att diskutera och, till en början, gemensamt svara på frågor som hör till varje avsnitt. Detta sker skrifligt i Google classroom.
 • Vi kommer att arbeta med vanliga verb, en lista med 50 vanliga verb kommer du också att ha i läxa.
 • Vi kommer att arbeta med kamratbedömning av texter. 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur kommer bedömningen att gå till? 
 • Varje vecka kommer du att ha ett läxförhör på de verb som vi arbetar med. Du kommer också att ha ett skriftlig prov i slutet av perioden. 
 • När kommer elevernas arbeten bedömas?Bedömning kommer att ske såväl under arbets gång som i slutet av temaarbetet. 
 • Vem kommer bedöma?Marie kommer att göra flertalet bedömningar. Men du kommer också att få prova på kamratbedömning.

Matriser

En
Listen up!

Insats krävs
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande (använda sambands, bindeord och röd tråd)med ord, fraser och meningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Du kan efter respons från lärare och kamrater göra enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Du kan efter respons från lärare och kamrater göra enkla förbättringar av egna texter.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i talad engelska.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse i enkel form genom att ge enkla kommentarer om vad ett avsnitt handlade om.
Du visar din förståelse genom att prata om vad ett avsnitt handlar om i helhet, och om de mer specifika saker som hände.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: