👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP La comida

Skapad 2019-01-01 14:05 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en områdesplanering som ska få eleverna att lära sig mat och matlagningsord, att skriva dagböcker och att repetera futurum och perfekt.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Det här är ett arbetsområde där ni på olika sätt ska arbeta med mat Ni ska skriva inköpslistor och recept, och planera matlagning och skriva om restaurangbesök. Vi kommer besöka en mexikansk restaurang, och det besöket ska beskrivas i ett matreportage på spanska. Tanken är att ni individuellt ska kommentera det som händer med en före- och efter-dagbok för matlagningen och restaurangbesöket. Arbetsområdet avslutas med ett chattprov.

Innehåll

Mål

Meningen är att ni ska kombinera hur ni lär er ord, att skriva recept och kommentera det som händer i era dagböcker med att ni lägger till typiska händelser från kök och restaurang. Ni ska öva på matlagningsord och ingredienser och få chatta med varandra.

Arbetets innehåll

Arbetsområdet handlar om mat, också från olika länder, recept och matvaror. Det handlar också om att skriva dagbok och då öva olika typer av skriftlig framställning. Tanken är också att ni ska använda tillfället för att repetera futurum och perfekt. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer titta på livsmedel, på olika måttenheter, på redskap och hur man skriver recept.  Ni ska arbeta med spansk matlagning på olika sätt och i olika kök- Sedan ska ni få göra ett prov där ni tilldelas ett chattrum och diskuterar vad som hände under festen med era kompisar. Er förmåga till skriftlig interaktion bedöms vid det tillfället. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ert chattprov kommer att bedömas.  

Reflektion

 • Vad skulle du säga att du känner till om fester, mat och sedvänjor från den spansktalande världen?
 • Hur är du med och driver ett gemensamt arbete framåt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Fg bedömningsmatris Spanska La fiesta de la familia -18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftlig interaktion- flyt
Du deltar i chatten med några inlägg på spanska.
Du svarar och ställer frågor på spanska i chatten.
Du förklarar och skriver repliker som innehåller detaljer, och är en aktiv diskussionspartner.
Du har en drivande roll i chatten. Du ställer frågor, utvecklar resonemang, berättar detaljerat och svarar utförligt.
Skriftligt interaktion - korrekthet
Du skriver förståeliga spanska repliker.
Du skriver spanska repliker på mer än ett tempus på ett sätt som hade förståtts av en spansktalande.
Du skriver spanska repliker i presens, futurum och perfekt på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du skriver utförliga spanska repliker i presens, futurum och perfekt på ett i huvudsak korrekt sätt. Du utvecklar det du berättar med exempelvis jämförelser.