Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa & skriva Vt 19

Skapad 2019-01-01 17:50 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här området kommer du att utveckla din litterata förmåga. Genom ett genre arbete om ”Resor i Världen” kommer du utveckla din förmåga att läsa och skriva olika typer av texter. Faktan blir din kunskaps bas som du sedan kan referera till när vi sedan startar upp vårt världen arbete.

Innehåll

MÅL

   formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·            anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

               urskilja språkligastrukturer och följa språkliga normer

 

centcentralt innehåll:

·        Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·        Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

·        Olika sätt att bearbeta egna och andras texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons

·        Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

·        Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Så här gör vi:

Genom genre arbetet ”Resor i Världen” kommer du att utveckla din förmåga att läsa och skriva olika typer av texter. Du kommer att bekanta dig med Egypten, Regnskogen, Kabul, Kenya och Ishotellet

 

Under uppbyggnadsskedet kommer du att lära dig nya ord och begrepp för att lättare förstå vad texterna handlar. Under fasen läsa och lära kommer du att läsa olika typer av texter och lära dig hur man skriver  liknande texter. I nästa fas lära och skriva tillsammans, samtalar, lär och skriver du tillsammans med din skrivarkompis. Till sist skriver du egna texter och visar dina förmågor.

 

Bedömning

·        Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva olika typer av texter med varierat innehåll.

·        Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva olika typer av texter med fungerande struktur.

·        Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva olika typer av texter med ett varierat språk.

·        Jag kommer att bedöma din förmåga att förhålla dig till olika typer av skrivregler.

·        Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva olika typer av texter med koppling till uppgiften.

 

 

Samtliga förmågor visar du genom att just skriva olika typer av texter under rubriken ”Resor i Världen”

 

 

 

 

Matriser

Sv
Läsa & skriva -Genreundervisning om resor i världen

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
Jag...
skriver med röd tråd… . Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.
behöver stöd med lista eller mindmap för att hålla mig till ämnet
texten stämmer med rubriken
texten stämmer med rubriken och saker händer i rätt ordning
texten stämmer med rubriken, saker händer i rätt ordning och i rätt tidsföljd
Jag...
Varierar mitt innehåll… De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling.
behöver stöd för att hålla fokus på min uppgift och stödfrågor för att kunna beskriva utseende, platser och händelser
innehållet är begripligt enkel handling - händelser räknas upp. Enkla gestaltande beskrivningar, utseende, plats
innehållet är ganska tydligt och handlingen blir utvecklad genom att jag berättar mer om utseende, platser och känslor Jag berättar utvecklat genom exempel om händelser och upplevelser
innehållet är tydligt och handlingen blir väl utvecklad genom att jag berättar mer om utseende, platser, känslor, lukter och smaker Jag berättar utvecklat genom exempel och kopplingar till händelser och upplevelser som jag utvecklar, när jag beskriver
Jag...
har struktur i texten Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.
behöver stöd för att inte skriva allt i en enda textmassa
skriver rubrik och har inledning och / eller avslutning
skriver rubrik, inledning,avslutning. Varierar uppbyggnaden av texten genom sambandsord och, men t.ex.
skriver rubrik, inledning, avslutning. Varierar uppbyggnaden av texten genom flera sambandsord och utvecklar texten genom stycke- indelning.
Jag...
bygger texter med språkligabyggbitar I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet säkerhet.
behöver stöd för att inte börja de flesta meningar på samma sätt, komma i håg punkt och stor bokstav och att man inte kan hoppa i tiden.
varierar till viss del mitt ordval och skriver meningar med stor bokstav och punkt. Jag hoppar inte i tiden
varierar mitt ordval. skriver omväxlande långa och korta meningar och använder sambandsord för att utveckla dessa. Nytt stycke vid nya händelser och jag har samma tempusform inom samma stycke
använder ord och begrepp som passar till innehållet på texten. skriver omväxlande långa och korta meningar och använder sambandsord för att utveckla dessa. Jag har koll på stycke indelning, de/dem, tempus på verben och förkortningar
Jag...
använder skrivregler I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.
behöver bli påmind om rubrik, punkt och stor bokstav. Jag behöver stöd för att se och rätta till mina stavfel
är ganska säker på hur jag använder stor/liten bokstav Jag gör en del stavfel som stör men inte förstör förståelsen av texten
gör få fel när jag använder de stora skiljetecknen Jag gör få stavfel som inte förstör förståelsen av texten
är säker på hur jag använder de stora skiljetecknen och komma tecken Jag gör få stavfel
Jag...
följer uppgiften
behöver stöd av pedagog och stödstruktur för att följa instruktioner och hålla dig till ämnet. Behöver påminnas om att använda stödstruktur.
berättelsen följer instruktionen och har någon koppling till uppgiften och till sin text typ. Använder stödstruktur
berättelsen följer väl instruktionen och har flera kopplingar till instruktionen och sin text typ. Använder delvis stödstruktur
berättelsen följer mycket väl instruktionen och har många kopplingar till både instruktion och text typ
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: