👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes och kretslopp

Skapad 2019-01-01 18:54 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 Biologi
Vi behöver energirik näring som vi får från maten - men hur har den skapats egentligen, och av vad? Vi lär oss att växterna är grunden för all mat. Kan råvarorna till maten ta slut?

Innehåll

Mål

När du arbetat med området ska du

 • kunna förklara vad fotosyntes och cellandning är
 • berätta om vilka ämnen växter behöver
 • berätta hur växter tar upp dessa ämnen
 • beskriva kolets kretslopp i naturen
 • känna till växthuseffekten och hur den påverkas av människans aktiviteter

Arbetssätt

Tid 4 veckor

Bedömning

Prov vid slutet av avsnittet, ditt deltagande och arbete under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Fotosyntes och kretslopp

Ekologi fotosyntes och cellandning
Förnivå
E
C
A
Att använda kunskaper i biologin för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som berör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Att genomföra systematiska undersökningar i biologin.
Eleven kan genomför undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med t.ex. bilder.
Eleven kan genomför undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med t.ex. bilder.
Eleven kan genomför undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med text och bilder.
Att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom och något generellt drag dessa med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.