👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blockflöjtsorkester

Skapad 2019-01-02 09:53 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Musik
Vi kommer att träna på melodi- och ensemblespel i en blockflöjtsorkester med sopran-, alt- och tenorblockflöjt. Bas provar vi också! Välkomna in i musiken!

Innehåll

Vecka 3 - 7 

Du kommer att:

 • lära dig mer om blockflöjtsfamiljen som består av många olika storlekar: sopranino, sopran, alt, tenor, bas och kontrabas.
 • lära dig om symfoniorkesterns träblåsinstrument.
 • träna din imitationsförmåga.
 • träna rytm.
 • träna på att spela olika toner i följd och byta grepp med flyt och i takt.
 • träna på att kunna följa en partitur.
 • spela melodin av "We will rock rock you" av Queen och "Sabokoaja" från Africa i en fyrstämmigt orkester. 

Hur vi jobbar: 

 • Vi lyssnar på olika stycken från olika tider och musikstilar spelade på blockflöjt båda i ensemble men också solo.
 • Vi lyssnar till olika stycken spelade på träblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott). Vi tränar på att känna igen hur instrumenten ser ut och hur de låter. 
 • Vi gör olika andnings- och blåsövningar så att vi får bra ljud när vi blåser. Vi jobbar med vår fingerteknik så att vi blir säkrare på att byta grepp med flyt.
 • Vi tränar separat på sopran-, alt och tenor- och basblockflöjt. Steg för steg ökar vi på svårighetsgraden. Målet är att spela fyrstämmigt! Det är svårare med bas då inte alla når med sina fingrar men vi provar att spela några toner. 
 • Vi tränar på ensemblespel. Att spela tillsammans krävs stor koncentration och förmåga att lyssna på båda det man själv spelar men också alla andra.
 • Vi använder olika musikaliska termer och vi lär oss att "läsa" och följa en partitur (pappret med alla noter och andra musiksymboler som "visar" vad vi ska spela).  
 • Vi pratar om vårt musicerande. Vad var bra? Vad kan vi göra bättre? Varför blev det så när vi spelade? osv. Det är viktigt att kunna resonera kring det vi lyssnar till och spelar.

Bedömning:

 • Jag tittar på hur du samspelar och samarbetar i orkester. Hur du lyssnar och anpassar dig till de andra som spelar tillsammans med dig.
 • Jag följer hur du utvecklar din fingerteknik och hur du byter mellan tonerna.
 • Jag värderar också hur du tar ansvar om din del i orkester, hur du tar hand om blockflöjten och de andra instrumenten du lånar under lektionen.

 

Varje blockflöjt används bara av en elev under varje lektion. Jag diskar alla blockflöjter med vanligt diskmedel och varmt vatten efter varje användning så att de är rena innan vi använder dem.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6