Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8 Lappteknik och återbruk

Skapad 2019-01-02 10:58 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I slöjden betonas medvetenhet om hållbar utveckling och i år 8 jobbar vi med detta i fokus lite extra mycket genom att öva lappteknik. På köpet repeteras och övas maskinsömnadens alla grunder, geometri, formgivning och materialkunskap. Man kan tänka på fyra Å när man arbetar med olika material i slöjden: ÅTERHÅLLSAM Att vi bara ska konsumera det vi behöver med tanke på ekologiska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter i ett globalt perspektiv. ÅTERANVÄND Att vi använder det som producerats som det är. Att vi byter, skänker, lånar och delar saker med varandra. ÅTERBRUK Att vi tar tillvara producerat material och lagar, förändrar, gör om samt använder det till något nytt och annat än vad det var tänkt till från början. ÅTERVINN Allt som inte längre kan användas ska hamna på rätt ställe i kretsloppet. Exempelvis PET-flaskor återvinns och blir tyg.

Innehåll

Varje lektion framöver:

Enskilt arbete på egen blockhusruta. Antingen följer man den instruktion och mall som finns i Slöjdlexikons kurs "SY" eller så väljer man att utveckla den vidare på önskat sätt. Alla ska göra minst en ruta med måtten 40x40 cm samt avsluta den med valfri montering (kuddöverdrag, duk, tavla?...) men det går naturligtvis bra att "fastna" i tekniken och sy fler.

Varje lektion avslutas med att minst en bild läggs in i Slöjdportfolio, din egen digitala arbetsbok/loggbok så att utvecklingen blir tydlig och så att det blir enklare för dig att efter arbetets slut minnas och sammanfatta arbetet i en redovisning här i Unikum.

________________________________________________________________________________________________

Länk till Slöjd är grönt och skönt från Lärarförbundet

Kunskaper du behöver i arbetet:

 • Trä symaskinen

 • Mäta och klippa noga

 • Kunna nåla ihop tyger

 • Kunna fästa tråden precis där du planerat

 • Kunna avsluta sömmen precis där du planerat

 • Kunna skilja på bomull och syntettyger, vävda och trikåtyger

 • Kunna pressa tyg

Uppgifter

 • År 8 Stationslektioner

 • År 8 Stationslektioner

 • År 8 Stationslektioner

 • Redovisning blockhusruta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd,Blockhusruta- textila material år 8 vt 2019

Inte ännu nått fram
E
C
A
1
Idé och inspiration = Planering och ritning
Du bidrar ännu inte med någon planering i skapandet av din blockhusruta.
Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att planera, redovisa och utveckla idéer kopplat till arbetet med blockhusrutan med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) planera, redovisa och utveckla idéer till vad du ska använda blockhusrutan till, med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) planera, redovisa och utveckla idéer till hur blockhusrutan ska ingå i ditt projekt med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du SJÄLV SÖKT UPP.
2
Tillvägagångssätt = Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Du redovisar ännu inte några kunskaper i ditt arbete kopplat till teknik, material, estetik, funktion eller miljö.
Du väljer (utifrån estetik, funktion och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån estetik, funktion och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån estetik, funktion och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till dina val.
3
Under arbetets gång= Kreativitet under arbetet
Du vet inte än vad du ska göra för att ditt arbete ska bli klart. Du tar inte initiativ att driva din arbetsprocess framåt.
Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer (MESTADELS SJÄLV) handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer (SJÄLV) handlingsalternativ som leder framåt.
4
Skapandet = Arbetsprocessen
Du kan ännu inte följa instruktioner för att skapa slöjdföremål, varken muntliga, skriftliga eller filmade.
Du kan på ett ENKELT OCH (IBLAND) GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
5
Initiativförmåga = Med framåtanda och driv
Du arbetar ännu inte med något slöjdarbete inom ramen för undervisningen.
Arbetar, men inte på eget initiativ. Läraren hjälper dig att driva din arbetsprocess steg för steg.
Arbetar och tar egna initiativ.
Arbetar, helt på egen hand och tar hela tiden nya initiativ som utvecklar arbetet med projektet.
6
Pröva och ompröva = Hur material och hantverkstekniker kan kombineras
Du provar inte ännu olika alternativ i ditt slöjdarbete, grundläggande kunskaper om materials olika egenskaper samt hantverkstekniker saknas.
Du PRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR och OMPRÖVAR när det går fel, hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR och OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Du redovisar tydligt de olika sätt du prövat och nått fram till resultat.
7
Hjälpmedel = Verktyg, maskiner och övriga redskap
Du kan ännu inte hantera handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (UTAN HJÄLP) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (MED PRECISION) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
8
Utvärdering = Du berättar med slöjdord och begrepp om arbetet från idé till färdig produkt. En sammanfattning av ditt arbete, din arbetsinsats, form, funktion, och kvalitet
Du kan ännu inte resonera om din arbetsprocess, alternativt du har ännu inte en process att resonera om, alternativt du har inte tillräckligt god kännedom om slöjdspecifika ord och begrepp.
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika ord och begrepp.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika ord och begrepp.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD ANVÄNDNING av slöjdspecifika ord och begrepp.
9
Föremålets uttryck = Färg, form, trender och traditioner som har påverkat hur du har skapat ditt arbete
Du har ännu inte några tankar om var inspirationen till dina slöjdalster kommer ifrån.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om materialval och estetik utifrån egna tankar.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om materialval och estetik utifrån egna tankar kopplat till någon ytterligare aspekt.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om materialval och estetik utifrån egna tankar kopplat till flera olika aspekter exempelvis historiska kontra nutida aspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: