Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 VT-19 Sverige

Skapad 2019-01-02 13:03 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Geografi
Häng med på en resa runt i vårt avlånga land! Naturen skiljer sig mycket mellan norr och söder, varför då? Hur kommer det sig att majoriteten av landets befolkning bor i den södra halvan? Vad är naturresurser och vad används de till? Hur använder man en atlas? Vad betyder färgerna på en karta och var ligger egentligen Härjedalen, Vänern och Skanderna? Allt detta och lite till kommer du att få svar på under resens gång. Nu kör vi!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
- hur naturlandskapet ser ut på olika ställen och varför det skiljer sig mellan norra och södra Sverige.
- skillnaden på naturlandskap (det som finns naturligt) och kulturlandskap (sådant som vi människor har påverkat).
- vilka naturresurser (odlingsmark, vatten, berggrund, skog) som finns i Sverige och vad de används till.
- var i landet det är tätbefolkat (mycket människor) respektive glesbefolkat (lite människor), samt orsaker till att det är så med koppling till naturlandskap, kulturlandskap och naturresurser.
- geografiska begrepp, t.ex. väderstreck, söder, naturresurs, odlingsmark, råvara, älv, tätbefolkat.
- hur man använder en Atlas med register och rutsystem.
- hur man läser av en karta med färger och karttecken.
- hur man läser av enkla tabeller och diagram som har koppling till geografi.
- Sveriges namngeografi med landskap, städer, vatten och berg.
- beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt, t.ex. Skåne ligger söder om Halland, Vänern är större än Vättern.

Hur ska vi lära oss?
- serien "Geografens testamente - Den stora Sverigeresan" på urskola.se (8 avsnitt á 25 minuter).
- läroboken Puls Geografi Sverige och lösblad.
- arbetsblad.
- Atlas- och kartövningar.
- "Hitta din partner" för att träna begreppen.
- Seterra för att träna namngeografi (landskapen).

Uppgifter

 • Var bor du?

 • Namngeografi Sverige - test 1 av 2

 • GE-prov (namngeografi)

 • GE-prov

 • GE-prov (Sveriges namngeografi)

 • Naturresurser - fylla i tabell

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
År 4 Sverige

--->
--->
--->
--->
Naturresurser
 • Ge  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna beskriva en naturresurs som finns i Sverige, var den finns och vad den kan användas till.
Jag beskriver en naturresurs som finns i Sverige, var den finns och vad den kan användas till.
Jag beskriver minst två naturresurser som finns i Sverige, var de finns och vad de kan användas till.
Jag beskriver minst fyra naturresurser som finns i Sverige, var de finns och vad de kan användas till.
Samband
 • Ge  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna ge något exempel på var i Sverige det är tätbefolkat och var det är glesbefolkat.
Jag ger exempel på var i Sverige det är tätbefolkat och var det är glesbefolkat. Jag förklarar på ett enkelt sätt varför det är så.
Jag ger exempel på var i Sverige det är tätbefolkat och var det är glesbefolkat. Jag förklarar på ett utvecklat sätt varför det är så genom att göra en koppling till natur- eller kulturlandskap eller naturresurser.
Jag ger exempel på var i Sverige det är tätbefolkat och var det är glesbefolkat. Jag förklarar på ett välutvecklat sätt varför det är så genom att göra flera kopplingar till natur- och kulturlandskap och naturresurser.
Ämnesbegrepp
t.ex. väderstreck, söder, naturresurs, odlingsmark, råvara, älv, tätbefolkat.
 • Ge  A 6
Jag behöver träna mer för att förstå och använda ämnesbegrepp.
Jag förstår och använder något ämnesbegrepp på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder några ämnesbegrepp på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder flera ämnesbegrepp på ett naturligt sätt när jag pratar och skriver.
Atlas, karta, tabeller
 • Ge  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna använda en Atlas, läsa av enkla tabeller/diagram och läsa av en karta.
Jag kan med ganska god säkerhet använda en atlas, läsa av enkla tabeller/diagram och läsa av en karta.
Du kan med god säkerhet använda en atlas, läsa av enkla tabeller/diagram och läsa av en karta.
Du kan med mycket god säkerhet använda en atlas, läsa av enkla tabeller/diagram och läsa av en karta.
Namngeografi
landskap, städer, vatten, berg
 • Ge  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna placera ut 24 st objekt på en blindkarta.
Jag kan placera ut minst 24-44 st objekt på en blindkarta.
Jag kan placera ut minst 45-60 st objekt på en blindkarta.
Jag kan placera ut minst 61-70 st objekt på en blindkarta.
 • Ge  A 6
Jag behöver träna mer för att ha 6 rätt när det gäller att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika objekt.
Jag har 6-8 rätt när det gäller att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har 9-11 rätt när det gäller att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har 12-14 rätt när det gäller att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: