Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser vt 2019

Skapad 2019-01-02 13:38 i Gröndalsskolan Stockholm Grundskolor
Eleven får lära sig skillnaden mellan surt och basiskt. Eleven får också bekanta sig med begreppet pH.
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Hur kan det komma sig att citroner är sura? Och hur ska du göra om du vill göra din citron mindre sur? Detta och lite till kommer du att få lära dig när vi tar oss an syror och baser i ämnet kemi.

Innehåll

Uppdrag

Uppgift & Centralt innehåll
Du kommer att få lära dig att:

 • Vad är surt och basiskt.
 • Hur kan man mäta surt och basiskt.  
 • Vad är pH-skala.
 • Hur ett ämne kan bli mindre surt.
 • Farliga ämnen som finns hemma.
 • Att naturen blir surare
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället

Mål
Förstå begreppen surt och basiskt samt att kunna dela in ämnen i surt eller basiskt. Förstå vad sura ämnen kan göra (egenskaper) och ge exempel på vad basiska ämnen kan göra (egenskaper).

Du kommer också i detta avsnitt att få öva på att formulera frågor som kräver förklarande svar.
Här är det bra om du ställer frågan Varför och sedan svarar på det.
T.ex.
Varför är vattnet i en sjö är väldigt klart och fint?
Det betyder att vattnet i sjön inte mår bra. Vattnet är surt vilket gör att växter och andra djur såsom fiskar inte kan leva i vattnet. Då det inte finns varken växter eller fiskar blir vattnet klarare och finare.

 Så här kommer vi att arbeta:

 
 • Muntliga genomgångar.
 • Titta på film.
 • Läsa texter, svara på frågor.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

Resultat och redovisning,

Visar vad du har lärt dig genom att skriva frågor som du själv besvarar. 
Visar att du kan göra en labbrapport

 Detta kommer jag att bedöma.

 

Uppgifter

 • Farliga ämnen hemma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Bi Ke
Surt och basiskt

Staion 1
Station 2
Station 3
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband.
Jag har grundläggande kunskaper om inom ämnet. Jag visar det genom att formulera fem frågor på ämnet syror och baser.
Jag har goda kunskaper inom ämnet. Jag visar det genom att formulera fem frågor och svarar på dessa fem frågor med enkla svar som ja eller nej.
Jag har mycket goda kunskaper inom ämnet. Jag visar det genom att formulera fem frågor och svarar på dessa fem frågor med förklarande svar.
Laborationsrapport
.
Du gör en mycket enkel labbrapport.
Du gör en labbrapport som har med de flesta delar och till vis del resonerar om experimentet.
Du gör en utförlig labbrapport där du har med alla delar och resonerar om experimentet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: