Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8 arbete om en spansktalande stad

Skapad 2019-01-02 14:31 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer vi få lära om Barcelona och andra städer där de talas spanska.

Innehåll

Syfte

I undervisningen i årskurs 6, 7, 8 och 9 i moderna språk arbetar vi kontinuerligt med att utveckla elevens förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Innehåll:

Inom detta arbetsområde kommer du lära dig:

  • om den spansktalande världen

  • fakta om Barcelona

  • olika geografiord på spanska

  • Formulera meningar på spanska om en stad

Tillvägagångssätt

Under lektionerna arbetar vi med:

Att söka fakta på internet om staden

Att skriva en presentation/arbete individuellt

Vi kommer även se ett avsnitt av Pregunta ya som handlar om Barcelona och läsa texten om Barcelona

s 18 och 19

 

 

 

 

 

Bedömning

Inlämningsuppgift: skriva ett arbete om en stad i ett spansktalande

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Arbete om en stad i ett spansktalande land

Matriser

M2
Kopia av Kunskapstabell Moderna språk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
förmågan skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att reflektera över kulturella företeelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: