👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Exempel på Pedagogisk planering Rinkebyskolan: SVA åk 8 - att läsa och förstå en skönlitterär bok.

Skapad 2019-01-02 14:42 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under veckorna 2-5 kommer du att få läsa en skönlitterär bok tillsammans med 3 andra elever. Du kommer tillsammans med eleverna i din grupp att diskutera bokens budskap, innehåll, problem, miljö och karaktärer.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Att förstå vad du läser är något som du kommer att ha nytta av i hela ditt liv, så att du inte blir lurad av någon. Du kommer i ditt liv att möta reklam, information, valpropaganda och behöver förstå avtal för köp av bil, lägenhet/hus och jobb och du behöver veta vad du anmäler dig till för utbildning på gymnasiet och universitet. Du behöver alltså förstå vad du läser. 

2. Förmågor att utveckla - Vad ska du träna?

Den här gången kommer du att få chans att träna din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och förmågan att kommunicera i tal.

3. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Under nästan 4 veckor kommer du att få läsa en valfri skönlitterär bok tillsammans med 3 andra elever. Ni kommer att använda er av en läsförståelsestrategi och en modell för jämförelse.

4. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Varje lektion kommer att börja med en kort genomgång av mig som lärare. Därefter kommer du och eleverna i din grupp att få prata om vad ni läste senast och tillsammans sammanfatta de senaste kapitlen i boken. Du kommer att få tid för tyst läsning och några frågor att diskutera utifrån den bok som just du läst. Det blir frågor "på raden, "mellan raderna" och "bortom raderna". Ni kommer att träna på att använda er av läsförståelsestrategin med spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären samt VENN-diagram som modell för att jämföra de olika karaktärerna i boken. I slutet av varje lektion kommer ni att utvärdera lektionen och du får med dig en läsläxa så att du vet hur mycket du behöver läsa hemma till nästa lektion.

5. Stöd - Hur får du hjälp för att klara arbetet?

Jag kommer att gå runt och hjälpa er i gruppen genom att ställa frågor till er och visa var ni kan hitta och utläsa viktig information. Jag finns också som hjälp om du har några frågor, men innan du frågar mig vill jag att du frågar kompisarna i din grupp som läser samma bok. Du får väldigt gärna lyssna på texten samtidigt som du läser och glöm inte att använda din dator för att söka på ord som du inte förstår. Du kan även använda ordböckerna i klassrummet. Avslutningsvis får du gärna ta hjälp av läxhjälpen om det är svårt att läsa hemma på egen hand.

6. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Redovisningen av boken sker muntligt genom att du både genom att vara aktiv i gruppdiskussionerna varje lektion, genom att svara på frågorna till din bok samt genom att sista lektionen för arbetsområd presentera din bok tillsammans med din grupp framför resten av klassen.

 

Matriser

SvA
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Del från kunskapskrav
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Del från kunskapskrav
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse.
Del från kunskapskrav
Läsförståelse
Du kan utifrån dina egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i ett självvalt verk.
Du kan utifrån dina egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna ett självvalt verk.
Du kan utifrån dina egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i ett självvalt verk.
Del från kunskapskrav
Tala
Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Du väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.