👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division åk 4

Skapad 2019-01-02 15:28 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Multiplikation med tabellerna 2-10 samt 11 och 12 för de som vill.

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal
 • kunna använda kort division
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Stenciler och  mattespel

Bedömning:

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen och kunskapskraven.

Jag som pedagog kommat att  göra mina bedömningar utifrån elevens prestationer i:
- individuella arbete
- prov och diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6