Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division åk 4

Skapad 2019-01-02 15:28 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Multiplikation med tabellerna 2-10 samt 11 och 12 för de som vill.

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
  • kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal
  • kunna använda kort division
  • förstå hur multiplikation och division hör ihop

 

Så här kommer vi att arbeta:

  • Genomgångar
  • Stenciler och  mattespel

Bedömning:

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen och kunskapskraven.

Jag som pedagog kommat att  göra mina bedömningar utifrån elevens prestationer i:
- individuella arbete
- prov och diagnoser

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
    Ma
  • föra och följa matematiska resonemang, och
    Ma
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Rationella tal och deras egenskaper.
    Ma  4-6
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: