Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2018/19 Engelska åk 4: 3 Activities

Skapad 2019-01-02 15:34 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 4 Engelska
What do you like to do?

Innehåll

Förväntat resultat

  • Du ska kunna lyssna på en intervju, och svara på frågor om innehållet.
  • Du ska kunna läsa en text, och svara på frågor om innehållet.
  • Du ska kunna delta i en dialog med en kompis.
  • Du ska kunna skriva en text.

Undervisning/arbetsformer

Vi använder läromedlet What's up 4.

Denna planering gäller kapitel 9-12, som handlar om aktiviteter, hobbys och intressen.

Vi kommer att läsa texter som handlar om olika personers aktiviteter, hobbys och intressen.

Vi kommer att lyssna på dialoger som handlar om vad olika personer gillar.

Vi kommer att arbeta med skrivövningar i workbook

Vi kommer att läsa dialoger i textbook och workbook.

Varje vecka är det glosläxa till de olika kapitlen.

Examinationsuppgift

  • Du ska lyssna på en intervju och svara på frågor om innehållet.                                            (Exempel i workbook s.46, 4.)
  • Du ska läsa en text om personer och deras intressen, och svara på frågor om innehållet.    (Exempel i workbook s.47, 6A.)
  • Du ska delta i en dialog med en kompis, där du ska fråga och svara som i en intervju.         (Exempel i workbook s. 49, 1.)
  • Du ska skriva en text om din vecka, och vad du gör de olika dagarna.                                  (Exempel i workbook s. 46, 3.)

Bedömning

Exempel på hur uppgifterna kan se ut finns som bilagor i denna planering, Uppgift 1.

Se också matris nedan.

Uppgifter

  • Exempel på examinationsuppgifter

Matriser

En
What's up 4:3 Activities

What do they do? Listen!

Godkänd nivå
Mer än godkänd nivå
Förståelse
Du anger ofta den situation som det talade avsnittet handlar om.
Du anger för det mesta den situation som det talade avsnittet handlar om.
Du hittar enkel efterfrågad information i det talade avsnittet.
Du hittar detaljerad efterfrågad information i det talade avsnittet.

What do they do? Read!

Godkänd nivå
Mer än godkänd nivå
Förståelse
Du anger ofta den situation som texten handlar om.
Du anger för det mesta den situation som texten handlar om.
Du hittar enkel efterfrågad information i texten.
Du hittar detaljerad efterfrågad information i texten.

Dialog med kompis

Godkänd nivå
Mer än godkänd nivå
Innehåll
Innehållet i talet/dialogen är i huvudsak tydligt och förståeligt. Man kan följa handlingen i stort sett.
Innehållet i talet/dialogen är tydligt och lätt att följa. Man kan lätt följa handlingen.
Du använder replikerna i mallen.
Du använder repliker i mallen och kompletterar med egna. Du kompletterar innehållet genom att beskriva, ge exempel på orsak, åsikter och känslor.
Interaktion
Det finns en vilja att samtala. Du försöker svara på frågor, och försöker ställa frågor.
Du visar intresse av det din kompis säger, och bygger vidare på det. Du försöker att förstå din kompis, och hjälper till när kompisen har svårigheter att kommunicera.
Vokabulär och fraser
Du använder några enkla ord och fraser.
Du varierar ditt språk genom att använda flera olika ord och fraser.
Grammatiska strukturer (verb, pronomen, frågekonstruktion)
Du använder ibland rätt form av t.ex. verben be (am/are/is) och have (have/has).
Du använder för det mesta rätt form av verbet be (am/are/is) och verbet have (have/has) och andra verb.
Du ställer en del frågor med rätt frågeord och do/does- konstruktion.
Du ställer de flesta frågor korrekt med frågeord och do/does- konstruktion.
Uttal / intonation
Du uttalar de flesta enkla ord korrekt.
Du uttalar de flesta orden korrekt. Du kan uttala några svårare ord.

Text

Godkänd nivå
Mer än godkänd nivå
Innehåll
Innehållet i texten är i huvudsak tydligt och förståeligt.
Innehållet i texten är tydligt och lätt att följa.
Innehållet i texten är organiserat så att det framgår ett sammanhang i huvudsak.
Meningar och stycken bygger på varandra och hänger ihop genom att du t.ex. använder sambandsord (and, or, because).
Vokabulär och fraser
Du använder några enkla ord och fraser.
Du använder flera olika ord och fraser.
Grammatiska strukturer (verb, pronomen, frågekonstruktion, meningsbyggnad)
Du använder ibland rätt form av t.ex. verben be (am/are/is) och have (have/has).
Du använder för det mesta rätt form av verbet be (am/are/is) och verbet have (have/has) och andra verb. Du använder korrekt meningsbyggnad.
Stavning, interpunktion
Stavningen är i huvudsak korrekt. Stavningen är inte ljudenlig.
Stavningen är för det mesta korrekt.
Du använder ofta stor bokstav.
Du använder stor bokstav korrekt.
Du använder ofta punkt och frågetecken korrekt.
Du använder olika skiljetecken korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: