👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I tidningens värld vt 2019

Skapad 2019-01-02 16:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska
vecka 2 - 6 2018

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Urskilja språkliga strukturer, d v s skriva olika typer av texter som förekommer i tidningar.
  • Formulera dig i skrift, d v s skriva texter så att innehållet tydligt framgår och följa språkliga normer.
  • Ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

ARBETSSÄTT

Du får ta del av genomgång om det typiska för olika typer av tidningstexter (insändare, reportage och debattartikel). Vi arbetar även med språkets normer och uppbyggnad. Vi läser olika texter där du får ta del av exempel på det vi gått igenom. Därefter arbetar du med en egen text i genren insändare. Slutligen arbetar du med debattartikel, ger och får kamratrespons på artikeln och bearbetar den utifrån responsen innan du lämnar in på unikum.

Kamratrespons fredag vecka 5, vilket innebär att din debattartikel måste vara i stort sett klart torsdag vecka 5. Responsen lämnas in på tisdag v 6. Inlämning av debattartikel på fredag i vecka 6.

BEDÖMNING

I vecka 6 visar du din kunskap genom att lämna in kamratrespons och debattartikel. I responsen visar du din förmåga att:

  • ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad

I debattartikeln visar du din förmåga att:

  • skriva enligt genren
  • formulera dig i skrift

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

C

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

A

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Uppgifter

  • Respons på debattartikel

  • Debattartikel

Matriser

Sv
I tidningens värld vt 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Uttrycka sig i skrift
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår och texten lockar till läsning, t ex med variation i ordval och meningsbyggnad.
Uppbyggnad och struktur
Du har en fungerande struktur, t ex att början och slut passar till uppgiften.
Du har en komplex struktur och följer genrens typiska drag.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen så din text blir intressant att läsa.
Ge omdömen
Du ger enkla omdömen i din respons på kamraters texter, d v s konstaterar utan utförlig förklaring.
Du ger utvecklade omdömen i din respons på kamraters texter, d v s förklarar utförligt och ger exempel.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen i din respons på kamraters texter, d v s du förklarar med en utvecklad beskrivning och ger exempel som förtydligar din förklaring.