Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk8 Mat och Miljö

Skapad 2019-01-02 18:29 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Kemi
Kemi är läran om alla ämnen omkring oss. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om hur kemi påverkar oss själva och vår livsmiljö.

Innehåll

Mat och miljö

Kemi åk8

Kemi är läran om alla ämnen omkring oss. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om hur kemi påverkar oss själva och vår livsmiljö.

 

http://www.magiilivet.se/wp-content/uploads/2010/03/protein.jpg

 

 

Namn:____________________________________________

PLANERING ÅK 8 KEMI

Under fem veckor kommer vi arbeta med arbetsområdet ”Mat och Miljö”. Här kommer du bland annat lära dig betydelsen av orden i rutan och hur du kan använda dig av dem.

 

 

 
 

·         Fotosyntes                 Vegetabiliska fetter

·         Cellandning              Animaliska fetter

·         Kolhydrater               Mineraler

·         Enkla sockerarter     Näringsämnen/gödselämnen

·         Sammansatta sockerarter

·         Enzymer                    Handelsgödsel

·         Cellulosa                • Övergödning

·         Stärkelse                 • Ekologisk odling

·         Proteiner                • Grundvatten

·         Aminosyror             • Ytvatten

·         Essentiella aminosyror

·         Vitaminer               • Biologisk rening

                                • Kemisk rening                 

               

         

 

 

 
 

 

 


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/D-glucose-chain-3D-balls.png/120px-D-glucose-chain-3D-balls.png

 

                                                                

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Sucrose-3D-balls.png/94px-Sucrose-3D-balls.png

 
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Cellulose-3D-balls.png/250px-Cellulose-3D-balls.png
 

 

 

 


                                                   

 

 

INNEHÅLL

I arbetsområdet ”Mat och Miljö” ska du få ta del av följande centrala innehåll:

 

 Kemin i naturen

 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 

Kemin i vardagen och samhället

 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Aktuella samhälsfrågor som rör kemi.

 

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

Kemis metoder och arbetssätt

 • Experiment med formulering av enkla frågeställningar utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

    Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor           och samhällsdiskussioner med koppling till kemin.

 

 

 

FÖRMÅGOR

 

I arbetsområdet ”Mat och Miljö” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

 

 • använda kunskaper i kemi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

ARBETSSÄTT

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, diskussioner, laborationer och arbete såväl enskilt som i grupp. Vi kommer bearbeta lärobokstexten och tillägna oss begreppen med hjälp av ett flertal språkutvecklande metoder.

 

 

 

BEDÖMNING

Underlag för bedömning och utvärdering är:

 • Hur du använder kemins begrepp skriftligt och muntligt på t.ex läxförhör, prov och andra inlämningsuppgifter.
 • Hur du ställer frågor.
 • Hur du motiverar dina argument och använder fakta.
 • Hur du planerar, genomför och redovisar systematiska undersökningar.
 • Hur du deltar i diskussioner.
 • Hur du granskar och använder information i uppgifter.

 

 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRXD3qIO0YL538k4ZzsaPVO-fFrQj4OVCWPCkbuJCoo2xZdbYFiQ

 

 

PLANERING OCH HEMUPPGIFTER

 

Vecka

Planering

Hemuppgift

2

Intro ”Mat och Miljö"

Fotosyntes och cellandning

 

(Sid 228-229)

 

 

 

 

 

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp

(fotosyntes, cellandning)

3

Ämnen i maten; kolhydrater, fetter, proteiner

(Sid 230-234).

 

 

 

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp

 (kolhydrater, enkla sockerarter, sammansatta sockerarter, enzymer, cellulosa, stärkelse)

 

4

Ämnen i maten; kolhydrater, fetter, proteiner

 

(Sid 235-237 samt 240.)

 

 

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp

 (proteiner, aminosyror, essentiella aminosyror, vegetabiliska, fetter, animaliska fetter, mineraler, vitaminer)

 

 

5

 

 

Kvävets kretslopp, övergödning

(Sid 242-247.)

 

 

 

 

 

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp

(näringsämnen/gödsel, handelsgödsel, övergödning, ekologisk odling, grundvatten, ytvatten, biologisk rening, kemisk rening)

 

 

6

Vattenrening

(Sid 248-249 samt sammanfattningen sid 251-252)

 

 

Kommunikativ uppgift (bedömningsunderlag)

 

 

 

 

 

7

Repetition, skriftligt prov.

 

 

Att läsa på:

 • Kemiboken sid 228-252 (ej sid 238-239).
 • Kunskapskraven.
 • flippatmedasa.blogspot.se
 • Egna anteckningar
 • Begreppsförklaringar.

 

       

 

 

 

Kunskapskrav kemi – Mat och Miljö

 

E

C

A

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Eleven beskriver någon eller några av de undersökningar som utförs.

 

 

 

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven använder försökets materiel enligt givna instruktioner.

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

 

Eleven genomför en undersökning och drar någon relevant slutsats av resultatet.

 

 

 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

 

Eleven beskriver en undersökning och ger något förslag på en möjlig felkälla.

 

 

 

 

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Eleven sammanställer resultatet av en undersökning med en tabell.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Eleven beskriver en undersökning  och ger något förslag på hur undersökningens upplägg kan förändras eller varieras.

 

 

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

 

 

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.

 

Eleven genomför en undersökning och drar någon slutsats av resultatet.

 

 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

 

 

 

Eleven beskriver en undersökningen  och ger olika förslag på felkällor och beskriver hur de kan undvikas.

 

 

 

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

 Eleven kan beskriva en undersökning  och ger något förslag på hur undersökningens upplägg kan förändras eller varieras. Eleven beskriver varför förändringarna eller variationerna är av betydelse för undersökningens resultat.

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

 

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

 

Eleven genomför en undersökning och drar slutsatser av resultatet..

 

 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

 

Eleven beskriver en undersökningen  och ger olika förslag på felkällor och beskriver hur de kan undvikas. Eleven beskriver hur försöket skulle kunna användas som utvärderingsmetod i något sammanhang.

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

 

E

C

A

 

Förmåga att använda kemiska begrepp för att beskriva

och förklara samband

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Känna till fotosyntesen och cellandningen.

Sid 228-229

 

Känna till några viktiga näringsämnen i vår mat.

Sid 230-240

 

 

 

 

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

 

Känna till några ämnen som är viktiga för växterna. Sid 242

 

Känna till begreppet gödsel. Sid 242

 

Känna till begreppet handelsgödsel (konstgödsel). Sid 242

 

 

 

 

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Känna till kvävets kretslopp. Sid 244

 

Kunna beskriva någon del i reningsprocessen av dricksvatten och avloppsvatten. Sid 248-249

 

 

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Känna till begreppet övergödning. Sid 245

 

 

 

 

 

Känna till begreppet ekologisk odling.

 

 

 

 

 

Eleven kan beskriva och ge exempel några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Konstgödsel

 

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Kunna beskriva hur energi skapas genom fotosyntesen och hur den frigörs genom cellandningen (förbränning).

 

Känna till några viktiga näringsämnen i vår mat och kunna ge exempel på hur de används och fungerar i vår kropp.

 

 

 

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.

 

Känna till några ämnen som är viktiga för växterna och kunna beskriva hur de tar upp näringen.

 

Känna till begreppet handelsgödsel (konstgödsel) och kunna resonera kring begreppet NPK-gödsel.

 

 

 

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Känna till och kunna beskriva kvävets kretslopp.

 

Kunna beskriva flera delar av reningsprocessen av dricksvatten och avloppsvatten.

 

 

 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Känna till begreppet övergödning och ge något exempel på hur miljön påverkas.

 

Känna till begreppet ekologisk odling och förklara vad det innebär.

 

 

 

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Konstgödsel

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Kunna beskriva hur energi skapas genom fotosyntesen och hur den frigörs genom cellandningen (förbränning) och visa förståelse för och kunna beskriva hur växterna med fotosyntesen bygger upp energirika ämnen.

 

Känna till några viktiga näringsämnen i vår mat och kunna ge exempel på hur de används och fungerar i vår kropp samt kunna beskriva hur kroppen sönderdelar dessa ämnen.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

 

Känna till några ämnen som är viktiga för växterna och kunna beskriva hur de tar upp näringen och visa förståelse för hur näringsämnen försvinner från marken och måste ersättas.

 

Känna till begreppet handelsgödsel (konstgödsel) och kunna resonera kring begreppet NPK-gödsel och beskriva vad som är viktigt vid sammansättningen av detta gödsel.

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska produkter används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Känna till kvävets kretslopp och hur vi människor har påverkat kvävets naturliga kretslopp.

 

Övergripande kunna redogöra för reningsprocessen av dricksvatten och avloppsvatten.

 

Dessutom för eleven väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling

 

Känna till begreppet övergödning och övergripande beskriva hur miljön påverkas.

 

 

 

 

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Konstgödsel

Användning av kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera

och ta ställning

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

Eleven tar ställning och rekommenderar ett av kostråden.

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

 

Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter genom att uppge en fördel med det valda kostrådet och en nackdel med något av de andra kostråden.

 

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd i sin motivering.

 

 

 

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

Eleven formulerar en enkel text med viss anpassning till syftet genom att i sina formuleringar till viss del rikta rekommendationen till en 15-åring.

 

 

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

 

 

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

 

Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att jämföra två av de tre kostråden med varandra och uppge för och nackdelar med dessa.

 

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

 

 

 

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven formulerar en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet genom att i sina formuleringar relativt tydligt rikta rekommendationen till en 15-åring.

 

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

 

 

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån tre av faktabladets aspekter genom att jämföra alla tre kostråden med varandra och uppge för och nackdelar med dessa.

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

 

 

 

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

Eleven formulerar en välutvecklad text med god anpassning till syftet genom att rikta  rekommendationen tydligt till en 15-åring och dess livsstil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Läxa v.2 kemi

 • Läxa kemi v.2

 • Läxa kemi v.3

 • Läxa kemi v.3

 • Läxa kemi v.3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: