👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2019-01-03 10:00 i Friskolan Metis Grundskolor
En pedagogisk planering som visar syftet med och innehållet i undervisningen för Idrott och Hälsa i åk 1
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Under året kommer ni att få möta många olika moment inom idrotten, både kända och okända. Ni ska få möjligheten att finna glädjen i att röra på sig: med boll, till musik, ute och inne, i vått och torrt och framförallt; tillsammans med andra.

Innehåll

Namn på LPP

Lokal pedagogisk planering i Idrott och hälsa för åk 1

Övergripande mål i Lgr 11

(Från läroplanen)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Syfte/Förmågor

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Vi kommer att fokusera på förmågan att:

Metod/Innehåll

Vi kommer att träna förmågorna på idrottslektionerna, utedagar och friluftsdagar.

Följande moment ingår i undervisningen:

Rörelse

- Träna din kroppsuppfattning och grovmotoriska grundformer genom olika lekar, danser, redskaps-, motorik- och stationsbanor.

- Få introduktion i olika bollsporter.

- Rörelse till musik.

- Träna på att samarbeta med andra och visa respekt för andra.

- Träna på att ta emot instruktioner och följa regler.

Friluftsliv och utevistelse

- Utedagar med vistelse i naturen i alla årstider.

- Utelekar

- Simundervisning.

Hälsa och livsstil

- Byta om och duscha vid varje idrottslektion.

- Massage och avslappning

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • själv ta initiativ till att röra dig och vara delaktig i de olika aktiviteterna.
 • visa hänsyn och samspela med andra utifrån givna regler.
 • lyssna aktivt vid samlingar, ta och följa instruktioner.
 • delta i aktiviteter utomhus.
 • följa musiken och röra dig till musiken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3