Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan -Forntida Religion Åk7

Skapad 2019-01-03 10:21 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att lära oss om olika religioner i olika delar av världen och under olika tidperioder. Vi ska bekanta oss med vad sumererna trodde på i Mesopotamien och vad greker och romare trodde på under Antiken.Även hur traditionella religioner såg ut här uppe i Norden.

Innehåll

Förankring i läroplanen och syftestexten i kursplanerna

Förmågor som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

 

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

 

Du ska få chansen att utveckla följande kunskaper under arbetsområdet:

Du ska få kunskap om de forntida religionerna och du ska kunna beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom dessa.    

Du ska kunna resonera om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från texterna i religionsboken och komplettera med filmer och texter från annan litteratur

Ni kommer att få arbeta med instuderingsfrågor och diskussioner på lektionstid.

Bedömning; vad och hur.

Det som kommer ligga till grund för bedömningen är följande:
Deltagande i dikussioner och samtal i klassrummet, enskilt och i grupp.
Prov.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: