👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 What´s up unit 4 - 6.

Skapad 2019-01-03 10:42 i Björkåsskolan Grundskolor
Vi kommer löpande under terminen arbeta med tala, lyssna, läsa och skriva på engelska.
Grundskola 4 Engelska
Den här terminen kommer vi att fortsätta jobba med familjen som utgångspunkt med fokus på fraser som hör ihop med boende, semester, mat, dryck och fritidsaktiviteter. Vi kommer träna på att samtala, läsa och skriva om familjen, hem och fritid.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska träna på att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa texter och tillägna dig det viktigaste i enkla instruktioner och beskrivningar. Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att göra dig förstådd både i tal och skrift samt få möjlighet att ställa frågor och svara på frågor för att kunna delta i ett samtal och hålla det levande. Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att lyssna på engelskt tal och att lära dig förstå och använda dig av de grammatiska moment vi går igenom både i tal och skrift.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med läroboken där du kommer att få läsa och skriva olika typer av texter. Du kommer att få utveckla ditt ordförråd genom att öva på att samtala, läsa och skriva på engelska. Du kommer att få lyssna på talad engelska från olika delar av världen. Du kommer att få tala så mycket som möjligt både i större och mindre grupper. Du kommer att få arbeta med grammatik, bland annat med stöd från "The grammar company", genom att arbeta med arbetsblad och övningar i arbetsboken. Vi kommer också se på olika engelska filmer, spela spel, dramatisera, sjunga och leka. Vi kommer också arbeta med övningar på bland annat elevspel. Vi avslutar varje kapitel med ett "progress test" för att du ska kunna se vad du lärt dig och vad du behöver utveckla.

Konkreta mål

Efter terminens arbete ska du kunna:

 • namnen på några färger.
 • använda pågående form, ing-form, på ett korrekt sätt.
 • fråga och svara: vad man gör just nu.
 • prepositioner som i, på, under och mellan.
 • namnen på några rum som kök, vardagsrum och arbetsrum.
 • namnen på några möbler som säng, bord och hyllor.
 • fråga och svara: var olika möbler finns i ett rum.
 • använda there is och there are på ett korrekt sätt.
 • använda haven´t got och hasn´t got på ett korrekt sätt.
 • namnen på några klädesplagg.
 • namnen på några länder som Sverige, Norge och Danmark.
 • namnen på några nationaliteter som svensk, norsk och dansk.
 • fråga och svara: vilket land och vilken nationalitet.
 • använda futurum, som I will - I´ll och we will - we´ll, på ett korrekt sätt.
 • fråga och svara: vad man ska göra.
 • namnen på några vilda djur som älg, varg och rådjur.
 • använda am going to, are going to och is going to på ett korrekt sätt.
 • fråga och svara: vad du och andra kommer att göra.
 • klockan: hel och halv.
 • använda do, don´t, does och doesn´t på ett korrekt sätt.
 • fråga och svara: om man tycker om saker eller inte.
 • använda some, any, something och anything på ett korrekt sätt.
 • fråga och svara: vad man vill ha att äta och dricka.
 • namnen på mat och dryck.
 • beställa mat och dryck.
 • läsa en enkel text och svara på frågor.
 • lyssna på en enkel text och svara på frågor.

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper bedöms genom att du är aktiv under lektionens diskussioner. Jag kommer bedöma dina skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt ditt resultat på eventuellt prov eller läxförhör. Jag kommer lyssna på dig när du läser eller uttrycker engelska i olika sammanhang och se hur väl du förstår vad andra säger. Jag kommer prata engelska med dig och lyssna på hur du för en dialog med andra. Jag kommer läsa och bedöma hur du formulerar dig i skrift. Jag kommer bedöma hur du kan hantera språket, både muntligt och skriftligt, vad gäller ordföljd, flyt, grammatik mm. 

 

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris Engelska 4-6 HEJA

Nivå 1
På väg att nå en grundläggande nivå.
Nivå 2
Har grundläggande förmåga.
Nivå 3
Har god förmåga.
Nivå 4
Har mycket god förmåga.
Förstå engelskt tal
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Förstå engelska texter
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse för talad engelska
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Visa förståelse för engelska i text
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Använda textkällor
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Använda talat språk som källa
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Muntlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Skriftlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Utveckla redovisningar
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Samtala på engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar så någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Skriva engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar som någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Utveckla samtalet
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du någon metod för att komma runt problemet.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du några olika metoder för att komma runt problemet.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du flera olika metoder för att komma runt problemet.
Utveckla texter
Du har någon metod för att komma runt ett problem när du skriver på engelska.
Du har några olika metoder för att komma runt ett problem när du skriver på engelska.
Du har flera olika metoder för att komma runt ett problem när du skriver på engelska.
Engelskspråkiga länder
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.