👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Vt-19 NO Ögat och örat, ljud och ljus

Skapad 2019-01-03 10:49 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik
Under vårterminen ska vi arbeta kring ögat och örat, ljud och ljus. Vi kommer bland annat undersöka hur ögat och örat är uppbyggda samt varför och hur vi hör och ser.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska...

 • ...känna till ögats uppbyggnad och dess funktion
 • ...kunna förklara hur vi kan se
 • ...kunna berätta hur ljus sprider ut sig från solen, lampor och andra ljuskällor
 • ...känna till skuggors form och storlek
 • ...kunna förklara hur ljus uppfattas av ögat
 • ...känna till örats uppbyggnad och dess funktion
 • ...kunna förklara hur vi kan höra
 • ...kunna förklara hur ljudet uppstår
 • ...kunna förklara hur ljudet sprider sig
 • ...veta vad som menas med höga och låga toner
 • ...känna till starka och svaga ljud

Arbetsområdet kommer att innehålla följande moment: 

 • Ögat och synen
 • Örat och hörseln
 • Hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Hur ljud uppfattas av örat
 • Höga och låga toner, samt starka och svaga ljud
 • Ljuskällor och ljusets hastighet
 • Skuggor
 • Ljusets olika färger

Arbetssätt

 • Gleerups digitala läromedel
 • Läroboken med tillhörande arbetsmaterial Koll på NO
 • Filmer, radioprogram etc.
 • EPA, enksilt - par - alla 
 • Diskussioner i par, grupp eller helklass 
 • Laborationer och egna undersökningar

 

Bedömning

 • Ditt deltagande under lektionstid 
 • Ditt genomförande av samtliga uppgifter 
 • Bedömningskoll 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Åk 5 Vt-19 NO Örat och ögat, ljud och ljus

Ögat och örat

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ögats uppbyggnad
Har grundläggande kunskaper om ögats uppbyggnad Kan namn, placering och utseende på några av ögats delar
Har mycket goda kunskaper om ögats uppbyggnad Kan namn, placering och utseende på ögats delar Kan även namnge näthinnans två slags olika celler och vad som kännetecknar dessa
Örats uppbyggnad
Har grundläggande kunskaper om örats uppbyggnad Kan namn, placering och utseende på några av örats delar
Har mycket goda kunskaper om örats uppbyggnad Kan namn, placering och utseende på örats delar
Ögats funktion
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av ögats funktioner Kan delvis förklara hur vi kan se
Har mycket goda kunskaper om ögats funktioner Kan detaljerat förklara hur vi kan se. Kan även ge exempel på och beskriva någon synskada eller synfel
Örats funktion
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av örats funktioner Kan delvis förklara hur vi kan höra
Har mycket goda kunskaper om örats funktioner Kan detaljerat förklara hur vi kan höra Kan även ge exempel på och beskriva någon hörselskada

Ljus och ljud

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ljusets spridning
Kan delvis berätta hur ljus sprider ut sig från solen, lampor och andra ljuskällor
Kan detaljerat berätta hur ljus sprider ut sig från solen, lampor och andra ljuskällor
Skuggor
Kan delvis beskriva och förklara skuggors form och storlek
Kan detaljerat beskriva och förklara skuggors form och storlek
Ögats uppfattning av ljus
Kan delvis förklara hur ljus uppfattas av ögat
Kan detaljerat förklara hur ljus uppfattas av ögat
Ljudets uppkomst och spridning
Kan delvis förklara hur ljudet uppstår och sprider sig
Kan detaljerat förklara hur ljudet uppstår och sprider sig Kan beskriva vad ett eko är och hur man kan undvika eko inomhus Vet ljudets hastighet och att hastigheten beror på vilket material man mäter i
Höga och låga toner Starka och svaga ljud
Kan delvis förklara vad som menas med höga och låga toner Kan delvis förklara skillnaden mellan starka och svaga ljud
Kan detaljerat förklara vad som menas med höga och låga toner Kan detaljerat förklara skillnaden mellan starka och svaga ljud