👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 49-06 Satsdelar och stilfigurer

Skapad 2019-01-03 13:09 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Satsdelar
Grundskola 8 Svenska
LPP Satsdelar och stilfigurer

Innehåll

Stilfigurer och satsdelar, vecka 49-06

 

Den här perioden ska du jobba med språkfrågor. Där ser vi på språkets STRUKTUR (subjekt, predikat etc), men också på ords olika värden. Utöver det bekantar vi oss med några stilfigurer för att se hur de används i språket.

 

Under perioden fortsätter du läsa boken Sandor slash Ida som vi läser i samband med sex och samlevnad. Senare under våren kommer du också se filmen.

Torsdagen den 7 februari gör du ett prov på satsdelar. Du kan bara bli underkänd eller godkänd på provet.

 

 

Det här ska du ha kännedom om

 

·       Några olika stilfigurer och hur de används: Anaforer, allitteration, onomatopoetiska ord, liknelser och metaforer.

·       Att det finns olika typer av skriftspråk

·       Att tolkningen av bokstävers uttal kan skilja sig i olika språk

·       Att skriftspråket är en överenskommelse

·       Att ords placering i meningar skiljer sig från språk till språk

·       Lite om dataspråk och emoticons (emojis)

·       Satsdelar:

·       Subjekt (s)

·       Predikat (p)

·       Ackusativobjekt (ao)

·       Dativobjekt (do)

·       Tidsadverbial (tal)

·       Rumsadverbial (ral)

·       Sättsadverbial (sal) 

·       Attribut (attr.)

·       Agent (ag)

·       Passiva satser och faran med dem

 

 

 

 

 

 

 

Läxor

Vecka

Lektionsinnehåll

Läxa till fredagar

49

Subjekt, predikat

Läsa Sandor slash Ida

Onomatopoetiska ord/ uttal  

 

50

Ackusativobjekt, dativobjekt

Allitterationer

Känna till subjekt och predikat

Läsa Sandor slash Ida

Känna till  onomatopoetiska ord

 

 

 

3

Tids/Rums/Sätts-adverbial + attribut

Ords placering i olika språk

Läsa Sandor slash Ida

Anaforer

Känna till ackusativobjekt och dativobjekt

Veta vad en allitteration är

Läsa Sandor slash Ida

4

Agenten och faran med passiva satser

Läsa Sandor slash Ida

Dataspråk och emojis

Känna till adverbialen och attribut

Veta vad en anafor är

Läsa Sandor slash Ida

5

Repetera alla satsdelar.

Liknelser och metaforer.

 

Känna till agenten och passiva satser

Läsa klart Sandor slash Ida

6

Torsdag: Prov på alla satsdelar.

Repetera alla satsdelar

Läsa boken

7

Extra tid

 

 

8

Retorik och argumentationsteknik

Se ny planering vecka 8

 

9

Sportlov

 

10

Retorik och argumentationsteknik

 

11

Retorik och argumentationsteknik

 

12

Retorik och argumentationsteknik

 

13

Redovisningar

 

14

Redovisningar

 

15

Redovisningar

 

16

Påsklov

 

17

Redovisningar

 

18

Dramaturgi och filmanalys

Se ny planering vecka 18

 

19

Dramaturgi och filmanalys

 

20

Dramaturgi och filmanalys

 

21

Dramaturgi och filmanalys

 

22

Extra tid

 

23

Extra tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betygskriterier

 

E

C

A

I diskussioner om språkfrågor för du samtalet vidare genom att ställa frågor.

I samtal om språkfrågor ställer du frågor och använder argument som för diskussionen framåt.

I samtal om språkfrågor ställer du frågor och använder argument  som  för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.

Du känner till olika stilfigurer och har kännedom om hur man använder dem.

 

 

Du kan jämföra svenskan med andra språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

 

Du har gjort provet på satsdelar och visat att du har grundläggande kunskaper.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Satsdelar, liten lathund