👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boll- och racketsporter åk 6 vt 2019 Vikmanshyttans skola

Skapad 2019-01-03 13:23 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Under veckorna 2-12 kommer vi att göra övningar och spela boll- och racketsporterna basket, volleyboll, handboll, innebandy, badminton, mini- och bordtennis. Träna hänsynstagande och samarbete. Samtala om upplevelser av utövandet och beskriva hur man kan förebygga skador förknippade med sporterna.

Innehåll

Mål

Lära dig:

-Lite historia om varje boll- och racketsport

-Fler begrepps ord

-Olika övningar

-regler

-Ännu mer hänsynstagande och samarbete

Arbetssätt

-Prata historia och begrepps ord

-Göra övningar för att hantera de olika sporterna

-Spela sporterna

Grovmotoriska förmågor

-kasta-fånga

-gå

-springa

Bedömning

-Kontinuerlig bedömning under lektionerna

-Muntliga och skriftliga utvärderingar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Boll- och racketsporter åk 6

1
2
3
4
Deltagande
Förmågan att delta i bollsporter.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du deltar till viss del i aktiviteten
Du deltar oftast i aktiviteten
Du deltar alltid aktivt i aktiviteten
Anpassning av rörelser
Förmågan att anpassa rörelser i bollsporter.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du anpassar dina rörelser till viss del i aktiviteten
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten
Du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten
Regler och hänsynstagande
Förmågan att ta hänsyn och samarbeta.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du lyssnar till och praktiserar de flesta regler
Du följer regler, tar hänsyn och samarbetar oftast väl
Du följer regler, tar stor hänsyn till dina kamrater och samarbetar väl
Samtal/resonera
Förmågan att samtala om upplevelser av fysiska aktiviteter och hur dessa påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då RELATIVT underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Förmågan att beskriva hur man förebygger skador när man ska spela bollsporter.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan ge ENKLA beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge UTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.