👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Så formades Sverige

Skapad 2019-01-03 14:11 i Bälinge skola Uppsala
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska förstå att landskapets förändringar är en ständigt pågående process. Eleverna ska känna igen olika spår som den senaste istiden har lämnat efter sig i naturen. Eleverna ska också veta vilka krafter som färändrar landskapet och förstå att människans påverkan har stor betydelse.
Grundskola 4 Geografi
Nu kommer du att veta varför Sverige ser ut som det gör. Varför är de svenska bergen inte så höga, vilka spår har inlandsisen lämnat efter sig och hur har människan förändrat landskapet - är något av det som du kommer att få ta del av.

Innehåll

Du kommer att titta på film och läsa samt studera bilderna i vår lärobok "Koll på Sverige"  sedan diskuterar vi det som vi läst och vad bilderna berättar för oss. 

Den kunskaps som bedöms är:

- tre begrepp som finns i vårt landskap och visar spår efter inlandsisen; flyttblock, isräfflor, rullstensås

vilka tre länder i Europa som täcktes av is under istiden

- att du kan förklara vad landhöjningen är och vad den beror på

- skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap

du beskriver en händelse som kan förändra landskapet plötsligt och förklara orsaken och vilka konsekvenser det kan få

- att du gör en fältstudie vid Tingstukällan och beskriver hur det såg ut i landskapet på forntiden, på medeltiden och på 1800-talet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Natur- och kulturandskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Fältstudier, kartor & verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.