👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huvudräkning addition år 2

Skapad 2019-01-03 15:15 i Hålta skola Kungälv
Grundskola F
Utveckla strategier som leder till automatisering av additionsuppgifter inom talområde 0-20.

Innehåll

Matriser

Huvudräkning addition

Jag...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
RÄKNAR ADDITION
använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde
Jag räknar ut additionsuppgifter där svaren ligger inom talområdet 0-20, med hjälp av praktiskt material och med hjälp av vuxen.
Jag räknar ut additionsuppgifter där svaren ligger inom talområdet 0-20. Jag använder ibland praktiskt material när jag löser uppgifter, tar också hjälp av andra strategier, ibland med hjälp av vuxen.
Jag räknar ut additionsuppgifter där svaren ligger inom talområdet 0-20. Jag tar hjälp av fungerande strategier, har automatiserat de flesta uppgifterna och använder sällan praktiskt material.