Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2b, Algebra och Linjära modeller, 20 veckor P01

Skapad 2019-01-03 16:04 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Matematik
Ur centralt innehåll: * Hantering av algebraiska uttryck och ekvationer * Konstruktion av grafer till funktioner... * Räta linjens ekvation * Begreppet linjärt ekvationssystem. (Skolverket) En stigande linje har ett positivt k-värde (blå och grön graf) En fallande linje har ett negativt k-värde ( röd graf) Andra veckan handlar mycket om räta linjens ekvation, y = kx + m Resten av planeringen syns nedan.

Innehåll

Matematik 2b

 

 

Lars-Erik Berg

NKV - VT19, P01 - p01

Kursplanering för Ma2b VT – 19, 20 veckor (Obs, Preliminär)

Kurslitteratur: Matematik 5000 2bc VUX, ISBN 978-91-27-43504-9

Aktivera dina studier

Likabehandlingsplan för NKV


Lektioner i närundervisning är:

Måndag 10-12 i Fregatten

Tisdag 13-15 i Fregatten

Torsdag 13-15 i Henderson


Stödlektion kan du som läser i närundervisning komma till. Då kan du sitta och räkna och få hjälp där just du befinner dig. Du kan också be om extra genomgångar på moment som du har svårt med. Stödlektionen är:


Onsdag 10-12 och 13-14 i Livbåten och fredag 11-12 i Henderson

 

Prov skrivs alltid utan undantag på plats i skolan. Samtliga provtider är utlagda i planeringen. Se redan nu till att du har möjlighet att komma på dessa tillfällen. Är det så att du skulle bli sjuk så vänligen meddela detta. Du får då skriva provet på omprovstillfället istället.

 

Material som du skall ha med dig till provtillfällen är penna, radergummi, linjal och miniräknare. Observera att miniräknare på mobiltelefon aldrig får användas till prov. Har du ingen miniräknare behöver du skaffa en snarast.


Casio FX – 82ES Plus är en bra och billig miniräknare som uppfyller kraven till kursen och går att få tag på hos t.ex. Claes Ohlson.

Texas TI – 82 Stats är en bra grafräknare för dig som vill ha de grafritande funktionerna. Att ha en grafritare i kursen är inget krav men rekommenderas, speciellt om du har tänkt att läsa mer matematik. Framförallt spar det tid och kan öka förståelsen. Även denna går att få tag på hos Claes Ohlson.

 

Övriga digitala hjälpmedel som kan vara till hjälp i kursen men ej får användas på prov:

www.desmos.com (Konstruktion av grafer mm, gratis) Används till hemuppgifter om du inte har en grafräknare. Finns att ladda ner som App.

Graph (program för att rita grafer, gratis)

Mathleaks (App för Iphone och Android innehållande lösningar på alla uppgifter i Matematik 5000 2bc VUX, gratis för E-uppgifter)

 


Vecka 1 - 2 (7/1 – 20/1)        

                  Ma-stöd i Livbåten onsdag 10-12, 13-14

 

                      Negativa tal och prioriteringsregler                                                         8 – 10

                      Tal i bråkform                                                                                        11 – 12

                      Algebraiska uttryck                                                                                13 – 15

                      Ekvationer                                                                                             16 – 19

                      Omskrivning av formler                                                                          20

                      Funktioner                                                                                             21 – 25

                      Mer om funktioner                                                                                  28 – 32 

                      Räta linjens ekvation                                                                              35 – 36


                      Gör aktiviteten på sid. 26-27, lämna i Unikum senast 20/1

 

Gör aktiviteten på sid. 37, lämna i Unikum till tisdag v. 
 


Läxprov v.1 måndag 13 - 13:30 ca 30 min på sid 8 - 36.

 Vecka 3-4  (21/1 – 3/2)

                      K – värde och m – värde                                                                        38 – 40                          
                      En formel för linjens lutning                                                                    41 – 44

                      Parallella och vinkelräta linjer                                                                 46

                      Räta linjens ekvation                                                                              47 – 49

                      Linjära modeller                                                                                      51 – 53

                      Mer om räta linjer                                                                                    54 – 56 
                      (Ev intro av ekvationssystem)
                 

 


Vecka 5- 6  (21/1 – 3/2)

                      Linjära ekvationssystem                                                                
                      Substitutionsmetoden                                                                            60 – 61
                      Additionsmetoden                                                                                  62 – 63 

                      Några speciella ekvationssystem                                                           64 – 65

                      Utför tema på sid. 66 – 67

                      Tillämpningar och problemlösning                                                          68 – 70

                       

 

                      Repetition inför provet                                                              


Gå igenom sammanfattningen på sid. 75 inför provet.
Pricka även av ”Kan du det här”- listan på sid. 76.
             

                     Gör diagnoser och blandade övningar på sid. 78 – 83 och
                    rätta efter du är klar med de blandade övningarna.
                    Det finns en extra diagnos på sid 291 om du behöver träna mer.


                      Prov kapitel 1 Måndag 18/2, 15.00 – 17.30, Henderson


Se film om hur man räknar ut ekvationen när man vet två punkter på linjen.
Obs filmen kan endast ses från Youtube, klicka vidare.
  

 

 

 

 

 

Film om Substitutionsmetoden, genomgång

 

Sök på Additionsmetoden om du vill se fler filmer.

 

 

 

Uppgifter

 • Vecka 1, Graf, formel, tabell och beskrivning

 • Vecka 2 Torghandel s. 37

 • Tidsplan hela kursen (vecka 1 - 20) Preliminär

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  Mat  -
 • Begreppet linjärt ekvationssystem.
  Mat  -
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  A
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
  Mat  C
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: