👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden år 6 VT 19

Skapad 2019-01-03 16:35 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 – 6 Historia
Historia - v. 2 - 7 Gustav Vasa lär ha sagt ” Jag giver dig och din skola tusan”, ”Alla vill att yxan ska gå men ingen vill hålla i skaftet”, ” Om Gud är med oss vem är då mot oss” Vem var han, Vilken roll har han spelat för Sverige?, Vilka avtryck i historien har han gjort? Vad är egentligen sant?

Innehåll

MÅL /undervisningen ska syfta till att:

·        kap 2 – har fått insikt i det svenska kulturarvet

·        använda historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

·        kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

·        använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll;

·        Den svenska statens framväxt och organisation.

·        Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa

·        Vad historiska källor t.ex. brev och andra dokument kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män

·        Exempel på hur forntiden, medeltiden och 1500-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser

  • Vad begreppen förändring, likheter, skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Så här gör vi;

Du kommer utifrån bilder, citat, texter och andra historiska referensramar att repetera medeltiden och bygga upp ny kunskap om Vasatiden. Genom att läsa texter, titta på film och diskutera kommer du att lära dig om hur Gustav Vasa skapade Sverige, vilka spår han lämnade efter sig och hur detta påverkar oss och vårt land än i dag.

Genom att analysera bilder, texter och händelser kommer du att utveckla din förmåga att förstå och resonera om olika källors trovärdighet och hur historiska händelser t.ex. Stockholms blodbad, Vasaloppet och Västerås riksdag påverkat och  påverkar vårt samhälle och liv här och nu.

Genom att se vilka spår Gustav Vasa och hans landsbygge satt i vårt land och vår kultur kan vi också träna din förmåga att göra jämförelser mellan då och nu, se samband mellan historiska händelser och hur Sverige fungerar i dag och orsaker till och konsekvenser av Gustav Vasas påverkan på Sverige i dag.

 

Du redovisar du dina förmågor att:

·        använda historisk referensram genom att kunna se spår av Gustav Vasa i din samtid och kunna resonera om betydelsen av dessa spår

·        kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap genom att använda historiska källor och motivera dess trovärdighet och kunna dra slutsatser om varför de är / inte är trovärdiga

·        använda historiska begrepp genom att använda begrepp när du resonerar om historiska utvecklingslinjer

 

Viktiga begrepp: orsaker, konsekvenser, likheter, skillnader, tolkningar, kronologi, riksföreståndare, ställföreträdare, trohetsed, bannlyst, frälseätt, kätteri, Hansan, centralstyrd, undersåte, arvrike

Matriser

Hi
Vasatiden år 6 VT 19

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
Jag...
..använder mina historiska kunskaper om tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
kan en del fakta men blandar ihop och behöver stöd för att komma i håg
använder fakta när jag resonerar om frågor som rör Vasa tiden
använder fakta och exempel när jag resonerar om frågor som rör Vasa tiden
använder fakta och exempel och gör kopplingar till tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer när jag resonerar om frågor som rör Vasa tiden
Jag...
.. granskar tolkar och värdera källor för att skaffa mig historisk kunskap Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet
behöver stöd för att kunna använda historiskt källmaterial när jag drar slutsatser. Har svårt att skilja mellan fakta och vad jag tycker
kan dra slutsatser med hjälp av källans uppgifter och motivera dessa
kan dra en egen slutsats utifrån frågeställningen och använder då flera källor som jag refererar till.
kan dra flera egna slutsatser utifrån frågeställningen och använder då flera källor som jag refererar till.
Jag...
… använda historiska begrepp när jag resonerar, analyserar och drar slutsatser I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp
behöver bli påmind att använda begrepp istället för vardagsspråk
kan betydelsen av några begrepp
kan betydelsen av flera begrepp och använder några när jag resonerar om Vasatiden
kan många begrepp och använder dem naturligt i resonemang om Vasatiden