👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A kap 3: Geometri

Skapad 2019-01-03 21:15 i Hindås skola Härryda
Pedagogisk planering för kap 3: Geometri i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel får eleverna bekanta sig lite med hur man mätte längd förr i tiden. Därefter de mäta och rita sträckor i centimeter. De kommer även lära sig om millimeter (mm), decimeter (dm) samt meter (m). Vi kommer även arbeta med geometriska figurer. Avslutningsvis kommer de få lära sig räkna ut omkrets.

Innehåll

Mål för Kapitel 3: Geometri

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- känna till något om hur man mätte längd förr
- kunna mäta och rita sträckor
- kunna uppskatta och mäta längd
- kunna växla mellan olika längdenheter
- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt
- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
- kunna räkna ut figurers omkrets

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

 • sträcka
 • meter
 • decimeter
 • centimeter
 • millimeter
 • kub
 • rätblock
 • kon
 • klot
 • cylinder
 • tetraeder
 • pyramid
 • sida
 • hörn
 • kant
 • längd
 • bredd
 • omkrets

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken.

Vi kommer att arbeta interaktivt med ipad och olika spel.

Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Vi kommer arbeta en hel del med problemlösnngar.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Vi kommer också att avsluta arbetsområdet med en diagnos.

I slutet av detta kapitel kommer eleverna få ett matteprov, där kunskaper från kapitel 1-3 testas igen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4A kap 3: Geometri

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Du känner till något mått som man mätte längd i förr.
Du kan mäta och rita sträckor
Du kan uppskatta och mäta längd
Du känner till egenskaper och namnet på några geometriska objekt.
Du kan växla mellan olika längdenheter, ex 358cm = 3m 5 dm och 8 cm.
Du kan rita 1. rektanglar 2. kvadrater 3. trianglar med givna mått.
Du kan räkna ut figurers omkrets.
Du kan omvandla från m-dm-cm-mm
Du kan rita: 1. Cylinder 2. kub 3. Rätblock
Du kan förkortningarna: m dm cm mm