👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik år 9

Skapad 2019-01-03 22:18 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.

Innehåll

Fram till sportlovet kommer vi att arbeta med religion;  först etik sedan världsreligionerna hinduism och buddhism. 

Inom etiken kommer vi att ta upp tre olika etiska modeller: pliktetiken, konsekvensetiken och sinnelagsetiken. 

 

Arbetsuppgift

Arbetsuppgiften är att ta upp ett etiskt dilemma och resonera kring den utifrån tre olika etiska modeller. Du ska spela in dina resonemang och talet får vara i max 5 minuterTänk på att få med etiska begrepp, växla perspektiv och använd 1-3 väl underbyggda argument.

Dilemmat väljer du utifrån följande områden: 1) handel med människoorgan, 2) abort, 3) dödsstraff, 4) dödshjälp, 5) genteknik, 6) pälsdjursuppfödning, 7) barnarbete.

 

Tid 

Inlämning för 9a, 9b, 9c den 21 januari 2019 och för 9d 22 januari 2019.  

 

Begrepp 

Vi kommer att ta upp begrepp som: etik, moral, dilemma, orätt, rätt, värdering, ansvar, avsikt, frihet, offer, förövare, skuld, ändamålen helgar medlen, åskådare, identitet, norm, plikt, konsekvens, människovärde, den gyllene regeln, björntjänst, på lång sikt, på kort sikt. 

 

Material

Ett dilemma från Ewa (du får välja mellan 7 olika dilemman). 

Du har blivit tilldelat tre skoluppgifter på clioonline.se; 1) pliktetik, 2) konsekvensetik och 3) sinnelagetik

Du kan också se filmen om Etik och etiska modeller på sli.se  Följ länken  https://sli.se/r/6jqT?sr=e0b444d9c2dc78a9c30eb2e985a3acbf

Obs! Fråga Ewa om du inte kommer in! 

 

Planering i religion 

v. 2 Etik                           v. 3 Etik                           v. 4 Etik Inlämning

 

v. 5 Hinduism                  v. 6 Buddhism                v. 7 Likheter och skillnader                      v. 8 Prov på DigiExam, 20 februari 2019 

 

v. 9 Sportlov                                v. 10 Geografi: Hållbar utveckling och klimatförändringar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion

Förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Enkla kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.