👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2019-01-04 07:37 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F NO (år 1-3)
Du ska få kunskaper kring hur du kan utföra enkla experiment kring vattnet och luftens egenskaper, skaffa dig kunskaper om hur egenskaperna kan observeras och vilka egenskaperna är.

Innehåll

Vad?

Undervisningens innehåll:

 • vattnets och luftens grundläggande egenskaper
 • hur de grundläggande egenskaperna kan observeras
 • fotosyntesen
 • vattnets olika former: fast, flytande och gasform
 • övergångar mellan vattnets former: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • enkla lösningar och blandningar
 • hur man kan dela upp lösningar och blandningar i deras beståndsdelar genom avdunstning och filtrering

Frågor

-Dricker vi samma vatten som dinosaurierna?

-Kan vattnet ta slut?

-Avdunstar människan?

-Kan vi leva utan syre?

-Behöver växter syre?

-Vart kommer syret ifrån?

-Tar luft plats?

-Väger luft?

-Kall och varm luft?

 

Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • film
 • bilder
 • enkla undersökningar
 • dokumentation av de enkla undersökningarna
 • läsa texter som belyser ämnet
 • skriva texter som belyser ämnet

Hur blev det?

Bedömning av elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • göra undersökningar, jämförelser och dokumentera
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp

Matriser

NO
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris NO åk 1-3

Använda för årskursen anpassade kunskaper i NO.
Kan med lärarstöd kommunicera sina kunskaper.
Använder kunskaper för att kommunicera i ämnet.
Har en god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO.
Kan med lärarstöd genomföra och dokumentera undersökningar.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör några jämförelser mellan egna och andras dokumenterade resultat och kan förklara eller ge exempel på varför resultaten blev som de blev.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO.
Känner till några ord och begrepp.
Använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar samband inom NO.
Använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.