👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i prick matematik 1B

Skapad 2019-01-04 12:17 i Ljungbyskolan Falkenberg
Talområdet 0-12 Likahetstecken Hälften och dubbelt Större än och mindre än (> <) Addition 0-10 Subtraktion 0-10 Mönster Klockan hela timmar
Grundskola 1 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematik kommer du att få arbeta mycket med praktisk matte. Du kommer att få arbeta med konkret och laborativt material. Vi kommer att ha mycket matteprat. Du kommer att få arbeta med vårt läromedel "Mitt i Prick 1B".

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer bland annat att arbeta med:

Talen 0-20

 • Förstå och kunna använda talen 0-20
 • talsymboler från förr
 • udda jämna tal
 • lösa textuppgifter
 • Subtraktion med tiotalsövergång
 • lösa uppgifter med tiotalsövergång 0-20
 • förstå summa och differens
 • problemlösning
 • Talen 0-100
 • kunna addera och subtrahera med hela tiotal
 • kunna addera och subtrahera ental till tvåsiffriga tal
 • kunna räkna mynt och sedlar upp till 100 kr.
 • kunna använda miniräknaren
 • Addition med tiotalsövergång
 • kunna lösa uppgifter i addition 0-20 med tiotalsövergång
 • förstå fler färre
 • förstå och använda den kommutativa lagen i addition
 • kunna rita ut symmetri linjer
 • kunna läsa av ett stapeldiagram
 • Geometri och mätning
 • klockan hel/halv timma
 • uppskatta tid
 •  mäta längd
 • beskriva egenskaper hos trianglar fyrhörningar och cirklar
 • måttenheter som användes förr
 • Programmering
 • Kunna tolka enkla koder
 • kunna ordningstalen första till tjugonde

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken
 • praktiska övningar 
 • arbeta med olika mattespel/appar
 • arbeta enskilt och i grupp
 • matteprat
 • läxa Nomp

Bedömning

 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

 

 

 

Hur ska det bedömas?


Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna
 • diagnoser
 • muntliga tester
 • skolverkets matematiktest för åk 1 vårterminen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3