👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6 vt 19 Vems väska?

Skapad 2019-01-04 13:22 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Slöjd
I detta arbetet ska vi förutom att tillverka något på temat väska även öva på att ge slöjdföremålet ett uttryck med inspiration från en tänkt användare och öva på att följa en skriven instruktion.

Innehåll

Dessa förmågor övas i ämnet slöjd i lgr11

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll och arbetssätt

Vi inleder med en kort övning och pratar om vad det innebär att ge ett slöjdföremål ett uttryck. Vi pratar om hur människor uttrycker sig och det de gillar och står för genom att välja olika stilar.

Uppgiften är att tillverka någon typ av kasse eller väska. Väskan/kassen ska designas för att passa en tänkt användare.

Du utgår från en bild på en person när du designar väskan/kassen. Du ska tänka dig att den väska eller kasse du tillverkar kan passa personen på bilden. Du ska kunna förklara hur du har tänkt i val av form, färg, material och symboler för att väskan/kassen ska få en stil eller ett uttryck som passar personen på bilden.

I uppgiften ingår att lära sig att använda mönster och sömnadsbeskrivning. I slöjdsalen har vi många olika att välja på. Du kan också använda någon egen sömnadsbeskrivning du t ex hittat på nätet. Sömnadsbeskrivningen används som stöd i själva tillverkningen men väskan/kassen ska  sedan formges utifrån din egen idé. Du kan alltså göra ändringar, lägga till saker mm

Idén till arbetet ska presenteras med en tydlig skiss och motivering till val av t ex material, färg, form och teknik.

Under arbetet med ditt slöjdföremål ska du dokumentera arbetsprocessen i Slöjdportfolio med text och bild.

 

Centralt innehåll från läroplanen som ingår i arbetsområdet

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

Slöjdens estetiska uttrycksformer

Inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.    

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar. 

Detta bedöms

Förmågan att:
- utveckla och presentera en idé 
- formge och framställa ett föremål utifrån instruktioner och egna idéer
- använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
- välja och motivera tillvägagångssätt i arbetet
- formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
- värdera den egna arbetsinsatsen och hur det har påverkat kvalitén på slöjdföremålet
- resonera kring hur färg, form, material och symboler påverkar utseendet på det framställda föremålet