Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genretexter

Skapad 2019-01-04 13:46 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi repeterar texttyperna, vilka är: Återberättande text Instruerande text Beskrivande/förklarande text Argumenterande text Berättande text

Innehåll

Syfte och förmågor:

Vi ska repetera och arbeta med genretexter för att du ska bli tryggare med de olika texttypernas struktur.

De förmågor du kommer att arbeta med är:

  • Skriva, strategier för att skriva olika typer av text
  • Läsa och tolka, lässtrategier
  • Språkriktighet, språkets struktur

 

Arbetsgång:

Vi kommer att repetera varje texttyp med tillhörande uppgifter.

Vi kommer att arbeta i följande ordning.

  • Återberättande text
  • Instruerande text
  • Beskrivande/förklarande text
  • Argumenterande text
  • Berättande text

 

Hjärna rörelse:

Vi kommer under våra rörelsepauser att fysiskt gestalta verb, adverb och prepositioner. 

T.ex. springa fort, hoppa högt, krypa under

Vid instruerande texter leker vi "Simon säger"

Bedömning:

Du kommer att bedömas kontinuerligt under lektionstid.

Matriser

Sv SvA
Genretexter

Skriva: Förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift. Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.

Samtala: Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

E
C
A
Språkliga strategier
Eleven använder då i huvud­sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Sv SvA
Genretexter

Skriva: Förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift. Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: