👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2019-01-04 14:05 i Misterhults Skola Grundskolor
Lpp teknik vårterminen 2014
Grundskola F – 2 Teknik
Vad är teknik och vad kan det vara bra för? Kan du namnen på några vanliga verktyg/andra tekniska hjälpmedel? Vad är en uppfinnare och en uppfinning? Det här är några frågor du kommer att få svar på under läsåret 2018/19.

Innehåll

Arbetsområdets mål

Du kan...
...berätta om teknik som finns i din vardag.
...namnge några vanliga verktyg.
...ge exempel på uppfinningar som är till hjälp för människan. 

Bedömning

Genom samtal på lektionerna kommer du att få namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan.
Bedömningen sker genom lärarens observationer.

Undervisningen

Vi kommer att samtala om teknik i vår vardag.
Vi kommer att titta på olika enkla verktyg som finns i vår omgivning.
Vi kommer att titta på film om unga uppfinnare och deras uppfinningar.
Du kommer att få rita en uppfinning (själv eller i grupp) och i grupp få göra en enkel konstruktion i returpapper, plast etc.

Nationella mål

identifiera tekniska lösningar
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3