👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Matematik År 5 Vt 2019

Skapad 2019-01-04 14:41 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i matematik år 5, för vårterminen 2013.
Grundskola 5 Matematik
Vi jobbar med de fyra räknesätten, bråk, procent, decimaltal och geometri.

Innehåll

Mål 1: De fyra räknesätten

Vilket innebär:
Att jag kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera heltal och decimaltal.
Att jag kan kort division med minnessiffror.
Att jag vet att multiplikation och division går före addition och subtraktion.
Att jag vet vad ett negativt tal är och kan storleksordna negativa och positiva tal.
Att jag kan muntligt beskriva matematiska händelser med de fyra räknesätten.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.
Vi kommer att använda oss av bildframställning.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den förstår de fyra räknesätten.
Att eleven visar säkerhet inför uträkningar med de fyra räknesätten.
Att eleven visar förståelse för negativa och positiva tal.
Att eleven kan diskutera matematiska händelser och visa att den förstår och kan använda ett matematiskt språk.

Mål 2: Att räkna med bråk och procent.

Vilket innebär:

Att jag kan jämföra bråk och procent.
Att jag kan skriva bråk som ett decimaltal.
Att jag kan muntligt beskriva matematiska händelser med bråk och procent..

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi använder oss av uppgifter i böcker.
Vi använder oss av olika övningar på datorn.
Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt.
Vi kommer att använda oss av bildframställning.


Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan se samband mellan bråk och procent.
Att eleven kan skriva bråk som ett decimaltal.
Att eleven kan diskutera matematiska händelser och visa att den förstår och kan använda ett matematiskt språk.

Mål 3: Geometri.

Vilket innebär:

Att jag kan mäta och rita vinklar. 
Att jag kan se skillnad på en rät, trubbig och spetsig vinkel. 
Att jag kan, med hjälp av en gradskiva, tala om hur många grader en vinkel har.
Att jag kan muntligt beskriva matematiska händelser inom geometrin.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar. 
Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt.
Vi kommer att använda oss av bildframställning.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar förståelse för hur en vinkel ser ut och kan mäta vinkelns gradantal.
Att eleven kan rita spetsiga, räta och trubbiga vinklar. 
Att eleven kan diskutera matematiska händelser och visa att den förstår och kan använda ett matematiskt språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6