Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En global värld och hållbar utveckling

Skapad 2019-01-04 14:44 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer att lära oss om hur världen ser ut och var olika platser ligger. Vi kommer att arbeta med hur levnadsvillkor ser olika ut i olika delar av världen och hur vi människor påverkar världen.

Innehåll

Vecka

Innehåll

Begrepp

Läxor och prov

2

Vad kan vi om världen?

Viktiga geografiska objekt

Kartboken

Film:

Kartan: Karta, skala och väderstreck

Kartan: Världskartan, gradnätet och tidszoner

Kartan: Temakartor och GPS

 

Namngeografi – Europa – länder, städer, vatten, berg

https://online.seterra.com/sv

 

Världsdel

Land

Stad

Norr

Söder

Öster

Väster

Gradnät

Skala

 

 

 

3

Naturlandskap/Kulturlandskap

Befolkning – Varför bor vi där vi bor? Landet Ingenstans

S 100- 105

Film:

Folkmängd och befolkningstäthet

 

Namngeografi: Seterra

Geografiska objekt

Befolkningstäthet

Läge

Naturresurser

Konsumtion

Produktion

 

4

Miljö, människor och hållbarhet

 S 108- 113

Film:

De globala målen - för hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

 

Fredag: Namngeografi

Europas

Länder

Städer

Vatten och berg

5

Sopsortering och återvinning

Energi

S 114- 121

Vad kan vi göra?

S 128- 129

Återvinning

Global uppvärmning

Energi

Förnybar energi

 

 

6

Världen idag – Levnadsvillkor

S 130- 139

 

 

7

 

 

Bedömningsstöd 15/2

Uppgifter

 • Namngeografi

 • Namngeografi

 • Namngeografi

 • Ojämna levnadsvillkor i världen s 130- 130 i Geografiboken

 • Ojämna levnadsvillkor i världen s 130- 130 i Geografiboken

 • Bedömningsstöd Geografi åk 6 6A

 • Bedömningsstöd Geografi åk 6 6B

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
En global värld och hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda kartor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Olika levnadsvillkor
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras. .
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: